Verlies aan verdienvermogen

Uw letselschade kan een negatieve invloed hebben op uw huidige en toekomstige inkomen. U kunt wellicht tijdelijk niet of minder lang werken of moet ander werk zoeken. Het ‘verlies aan verdienvermogen’ is een belangrijke pijler bij het bepalen van letselschadevergoeding. De vaststelling van dit verlies is zeer ingewikkeld. Ook hier wordt uw huidige situatie vergeleken met de situatie waarin het ongeval niet had plaatsgevonden. Alles wat u misloopt moet in principe vergoed worden. Denk aan bonussen, pensioenopbouw, kans op promotie etc. Het gaat al snel om forse bedragen!