Overlijdensschade

Uw echtgenoot is omgekomen bij een verkeers- of bedrijfsongeval. Wat als uw echtgenoot kostwinner van het gezin was? Hoe moeilijk ook, het is toch verstandig daar wel over na te denken. Is een ander aansprakelijk voor het overlijden van uw echtgenoot, dan hebt u wellicht recht op vergoeding van overlijdensschade. 

Welke overlijdensschade?

Is uw echtgenoot omgekomen bij een verkeers- of bedrijfsongeval, dan heeft u volgens de wet recht op vergoeding van:

  • de begrafenis- of crematiekosten
  • het wegvallen van de inkomsten van uw echtgenoot

Vooral deze laatste categorie is erg belangrijk als uw echtgenoot de kostwinner van het gezin was. Deze overlijdensschade kan verhaald worden op de veroorzaker van het verkeersongeval waarbij uw echtgenoot omkwam.

 

 

 

Welke schade wordt niet vergoed?

Wanneer uw echtgenoot is omgekomen bij een verkeersongeval dient u er bij het berekenen van de overlijdensschade rekening mee te houden dat deze wordt verminderd met alle bedragen die u naast de overlijdensschade uitgekeerd krijgt. Denk aan een levensverzekering, ongevallenverzekering, begrafenisverzekering of een ANW- of pensioenuitkering.

Smartengeld wanneer echtgenoot is omgekomen bij ongeval

Slachtoffers van een verkeersongeval kunnen aanspraak maken op smartengeld. Dit is een financiële vergoeding voor het verdriet en de verminderde levensvreugde ten gevolge van het ongeval en het letsel. Als het slachtoffer overlijdt, kunnen de nabestaanden momenteel echter geen aanspraak maken op smartengeld. Dit gaat veranderen. Er komt een nieuwe wet die het mogelijk maakt smartengeld te claimen als uw echtgenoot is omgekomen bij een ongeval. De financiële vergoeding zal eerder een erkenning van uw verdriet zijn, dan een daadwerkelijke vergoeding van uw immateriële letselschade.