Hoogte schadevergoeding bij letselschade

 

Als u letselschade heeft opgelopen is uw eerste prioriteit vanzelfsprekend herstellen van het ongeval. Daarnaast bent u vast benieuwd of u recht heeft op schadevergoeding en zo ja, hoeveel schadevergoeding en hoe letselschade bedragen worden berekend. In de media ziet u soms exorbitant hoge bedragen voorbij komen, die helaas een vertekend beeld geven van de werkelijkheid. De hoogte van uw letselschade hangt af van de specifieke omstandigheden van uw zaak. Omdat deze factoren per zaak verschillen, is elke schadeberekening uniek.

De twee hoofdfactoren zijn:

 • de omvang van de immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd: wat is de ernst van uw letsel en welke invloed heeft het letsel op uw dagelijks functioneren?
 • de omvang van de materiële schade: welke kosten heeft u door het ongeval gemaakt en welke inkomsten loopt u mis?

Het beantwoorden van de vraag hoeveel schadevergoeding u kunt claimen is niet gemakkelijk. Het is daarom verstandig om hiervoor specialistische hulp in te schakelen. Bovendien wil de tegenpartij de schadevergoeding zo laag mogelijk houden, waardoor de kans groot is dat de tegenpartij uw claim gaat betwisten.

 

 

 

Hier volgt een overzicht van de schadeposten, waarvoor u in principe letselschadevergoeding kunt vragen:

 • beschadiging van eigendommen
 • verlies van inkomen, als u (tijdelijk) niet of slechts beperkt kunt werken
 • kosten medische hulp, denk aan (fysio)therapeutische behandelingen, hulpmiddelen en woningaanpassingen (voor zover deze niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar)
 • extra telefoon- en portokosten
 • verhuiskosten
 • eigen risico zorgverzekeraar
 • hulp in de huishouding, tuin of onderhoud van uw huis
 • reiskosten (bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut)
 • studievertraging
 • kosten voor nutteloos geworden zaken, zoals een abonnement op de sportschool
 • gemiste pensioenopbouw
 • pijn en psychische klachten als gevolg van de verwondingen

 

Letselschade bedragen

De hoogte van een vergoeding letselschade kan flink verschillen en is afhankelijk van de aard en ernst van het letsel en de kosten die u heeft moeten maken in verband met het letsel.

Een letselschade expert of letselschade advocaat kan berekenen hoe hoog uw letselschade uitkering zal zijn. Deze schadeclaim wordt bij de tegenpartij neergelegd en in bijna alle gevallen kan de letselschade zonder tussenkomst van de rechter worden vergoed. Ook de kosten van uw letselschade expert zijn hierin meegenomen.