Blijvende invaliditeit

Door een ongeval in het verkeer of op de werkvloer kunt u letsel oplopen. Dit letsel kan dermate erg zijn, dat sprake is van blijvende invaliditeit.

De naam zegt het al: blijvende invaliditeit is lichamelijk of geestelijk letsel dat niet meer geneest. Bij vaststelling van de hoogte van de letselschadevergoeding is de mate van blijvende invaliditeit erg belangrijk.

Een medisch expert beoordeelt eerst hoeveel procent invaliditeit er is ten opzichte van het gehele ledemaat. Daarna wordt gekeken naar de mate van invaliditeit van het ledemaat ten opzichte van het hele lichaam. Bijvoorbeeld: bij verlies van een pink maakt de pink 14% deel uit van de hand, en de hand maakt weer 20% deel uit van het gehele lichaam. U zult dan 20% van 14% is 2,8% blijvend invalide zijn. Dit is een vereenvoudigd voorbeeld, in de praktijk is de berekening vele malen complexer.

Schadevergoeding blijvende invaliditeit

Door blijvende invaliditeit is het meestal lastig uw oude baan weer op te pakken. Misschien moet u het rustiger aandoen, of moet u een hele andere functie uitoefenen. Bovendien dient u misschien een revalidatietraject te ondergaan om te leren omgaan met uw beperkingen. Dit alles heeft financiële gevolgen. U verdient minder, u maakt kosten. De aansprakelijke veroorzaker van het ongeval dient deze kosten voor u te vergoeden. Dit kan uw werkgever zijn, indien het ongeval plaatsvond tijdens werktijd.

 

 

Aansprakelijke partij

Om uw letselschade vergoed te krijgen, is het noodzakelijk dat een ander voor uw schade aansprakelijk is. Iemand is aansprakelijk wanneer de letselschade door zijn schuld is ontstaan. Staat aansprakelijkheid vast, dan dient uw letselschade vergoed te worden. Is de ander niet aansprakelijk, dan wordt uw letselschade niet vergoed.

Het kan ook gebeuren dat iemand wel aansprakelijk is voor uw schade, maar niet voor het gehele schadebedrag. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van eigen schuld of van een wettelijke limitering.

Schadeposten blijvend letsel

Het hangt van de omstandigheden van het geval af welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen. Belangrijk is dat de schade daadwerkelijk een gevolg is van het ongeval.

Wij zetten een aantal veel voorkomende posten voor u op een rij:

  • schade aan uw bezittingen;
  • kosten extra huishoudelijke hulp;
  • kosten voor omscholing;
  • verminderd inkomen;
  • reiskosten naar artsen, fysiotherapeut e.d.;
  • kosten voor rechtsbijstand;
  • smartengeld.

Smartengeld blijvend letsel

Bij blijvend letsel heeft u wellicht recht op smartengeld. Dit is een financiële vergoeding voor uw immateriële schade, zoals pijn, verdriet en verminderde levensvreugde. De hoogte van het smartengeld wordt onder andere bepaald door de ernst van uw letsel, en de invloed ervan op uw dagelijks leven. Hoe ernstiger en ingrijpender het letsel, hoe hoger de vergoeding.

Het berekenen van het smartengeld is erg complex en dus werkt voor letselschadejuristen. Ga nooit zelf met de verzekeraar van de tegenpartij in onderhandeling, maar laat u bijstaan door een expert.