Arbeidsongeschiktheid

Als u door uw letselschade (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt of tijdelijk niet kunt werken, dan is de aansprakelijke tegenpartij verplicht om uw inkomensverlies te compenseren. Hierbij horen ook de mogelijke promotiekansen die u misloopt of overuren die u niet kunt maken.