Wetsvoorstel vergoeding affectieschade voor nabestaanden

Vorige maand is in de Tweede Kamer het Wetsvoorstel vergoeding van affectieschade ingediend en aangenomen. Met dit wetsvoorstel krijgen nabestaanden en naasten van (overleden) slachtoffers recht op vergoeding. Dit zou het geval zijn bij overlijden of ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval of bedrijfsongeval. Op dit moment ligt het voorstel in voorbereidende fase bij de Eerste Kamer.

Op dit moment kunnen alleen slachtoffers zelf aanspraak maken op smartengeld, dit geldt niet voor nabestaanden. Wat dat betreft is Nederland een uitzondering binnen Europa. In veel Europese landen is het voor nabestaanden en naasten vaak wel mogelijk om een vergoeding voor affectieschade te krijgen.

 

 

Met dit wetsvoorstel zal de regering tegemoet komen aan de behoefte van nabestaanden en naasten waarmee zij aandacht krijgen voor de emotionele gevolgen van een ongeval. Er zal sprake zijn van verschillende categorieën en hoogtes van vergoeding om rekening te kunnen houden met persoonlijke omstandigheden van naasten en nabestaanden. De vergoeding van affectieschade zal komen te liggen tussen de 12.500 en 25.000 euro, welke zal moeten worden betaald door de aansprakelijke partij.

Het berekenen van smartengeld is zeer complex en geheel afhankelijk van de omstandigheden en het letsel van het slachtoffer. Dit zal ook het geval zijn bij affectieschade indien het Wetsvoorstel vergoeding van affectieschade zal worden aangenomen in de Eerste Kamer. U kunt daarom het beste een letselschade expert in de arm nemen om deze schadevergoeding te berekenen.