Schadevergoeding bij letselschade

 

Heeft u letselschade opgelopen als gevolg van een verkeersongeval, bedrijfsongeval of en ander ongeval? Dan vraagt u zich vast af of u recht heeft op schadevergoeding. Dat is volgens de Nederlandse wetgeving het geval als iemand anders aantoonbaar aansprakelijk is voor uw verwondingen en het ongeval nog niet is verjaard. De aansprakelijke partij is tevens verplicht om uw rechtsbijstandskosten te vergoeden.

 

Bewijslast

Op grond van artikel 150 Rechtsvordering geldt ‘wie eist, die bewijst’. Dat betekent dat u als eisende partij wettelijk verplicht bent om te bewijzen wat er is gebeurd en dat u als gevolg daarvan letselschade heeft geleden. In sommige gevallen is de bewijslast omgekeerd en is de tegenpartij verplicht om aan te tonen dat u ook zonder ongeval dezelfde lichamelijke klachten zou hebben.

 

Schade vaststellen en bewijzen

Zodra (de verzekeraar van) de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, kunt u uw letselschadeclaim indienen. De bewijslast ligt bij u om uw schade aan te tonen, daarom is het zaak alle schadeposten zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. Houd zoveel mogelijk relevante informatie over uw kosten bij en verzamel bewijsstukken. Maak bijvoorbeeld een dossier waarin u alle bewijzen documenteert, zoals:

 • facturen van spullen die u heeft moeten aanschaffen
 • foto’s van uw kapotte voertuig of fiets of beschadigde kleding
 • een overzicht van uw reiskosten
 • portokosten en eventueel telefoonkosten

Bezoek ook tijdig uw huisarts. Uw medisch dossier onderbouwt uw gezondheidsklachten en beperkingen in de toekomst.

 

Welke letselschade claimen?

Alle kosten die u zonder het ongeval niet zou hebben, kunt u claimen als letselschade. Daarnaast kunt u ook psychische letselschade claimen en wettelijke rente. Een letselschadeclaim bestaat uit materiële en immateriële schadevergoeding.

Materiële schadevergoeding

Een vergoeding voor alle kosten die voortvloeien en in de toekomst zullen voortvloeien uit het ongeval en uw letsel. Enkele voorbeelden:

 • schade aan uw persoonlijke eigendommen, zoals auto, fiets, telefoon of kleding
 • medische kosten
 • kosten voor huishoudelijke hulp
 • extra reiskosten voor het bezoeken van arts of fysiotherapeut
 • verlies aan verdienvermogen, omdat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt of bijvoorbeeld overuren mist

Immateriële schadevergoeding

Een vergoeding voor de emotionele schade en gederfde levensvreugde als gevolg van het ongeval, ook wel smartengeld genoemd. Enkele voorbeelden:

 • psychische klachten
 • leed en pijn tijdens het revalidatieproces
 • blijvende beperkingen
 • hobby’s die u niet meer kunt uitoefenen
 • het verdriet dat u ervaart
 • het wegvallen van sociale contacten (omdat u bijvoorbeeld minder mobiel bent)
 • ontsierende littekens of verminkingen