Juridische bijstand van een letselschade jurist of advocaat?

Door een ongeval heeft u letsel opgelopen. U wilt een schadeclaim indienen voor de door u geleden schade en heeft hierbij de hulp nodig van een letselschade jurist of advocaat. Hoe vindt u een goede jurist en aan welke eisen moet een letselschade jurist of advocaat voldoen?

U wilt het maximale aan schadevergoeding voor het door u opgelopen letsel en ook een vergoeding smartengeld voor het geleden leed. Een gespecialiseerde schadeletsel jurist kan u adviseren, assisteren en namens u onderhandelen. Een letselschade advocaat kan namens u een procedure opstarten bij de rechtbank.

Letselschade advocaat en de gedragscode

De Letselschaderaad is een onafhankelijke organisatie. Zij verleent een kwaliteitskeurmerk aan rechtshulpverleners die actief zijn in letselschadezaken. De aangesloten juristen en advocaten zijn tevens lid van de onafhankelijke beroepsvereniging LSA (Vereniging Letselschade Advocaten). Letselschade juristen en advocaten die zijn aangesloten bij de LSA worden regelmatig getoetst op het gebied van deskundigheid, onafhankelijkheid, transparantie en communicatie om het  keurmerk te behouden.

Alle advocaten in Nederland zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en moeten zich aan de geldende beroepsregels houden. De regels voor de advocatuur komen zijn gestoeld op de waarden partijdig, onafhankelijk, deskundig, integer en vertrouwelijk. Dit zijn de kernwaarden die voor de hele beroepsgroep gelden.

Waarom heeft u een letselschade advocaat nodig?

U heeft rechtshulp nodig van een deskundige letselschade advocaat of letselschade expert om u te helpen bij het claimen van een schadevergoeding voor door u opgelopen letselschade. Letselschade kan op vele manieren ontstaan: Door een bedrijfsongeval of een auto-ongeluk, een valpartij of een vechtpartij, door het inademen van giftige gassen of u kunt een beroepsziekte oplopen. Als iemand anders aansprakelijk is voor het door u opgelopen letsel dan kunt u een schadevergoeding claimen. U moet dan wel kunnen aantonen dat iemand anders verantwoordelijk is voor uw letsel, of de wederpartij moet de aansprakelijkheid erkennen.

Een letselschade jurist of advocaat zal allereerst in overleg treden met de wederpartij. De wederpartij wordt vaak vertegenwoordigd door gespecialiseerde juristen of advocaten van een verzekeringsmaatschappij. Het is daarom van belang dat ook u over de beste rechtshulp beschikt, in de vorm van een letselschade advocaat of jurist. De letselschade jurist zal onderhandelen over de schadeclaim. Indien deze onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zal uw letselschade advocaat een procedure bij de rechtbank starten. Een letselschade expert of jurist is bevoegd om u tot aan de gang naar de rechter bij te staan, een letselschade advocaat heeft u nodig bij een rechtszaak.

 

 

De taken van een letselschade jurist of advocaat

Uw letselschade jurist of advocaat zal allereerst samen met u in kaart brengen welke letselschade u exact heeft. Alle kosten die verband houden met het letsel worden genoteerd op de schadestaat. Denk hierbij aan alle materiële kosten zoals kosten van vervoer naar het ziekenhuis, kosten van huishoudelijke hulp en gederfde inkomsten omdat u enige tijd niet kon werken. Ook psychische kosten, ook wel smartengeld genoemd of immateriële schade, worden op de schadestaat genoteerd.

Het is van belang dat u alle kosten die u maakt ten gevolge van het opgelopen letsel goed bijhoudt en documenteert.

Uw letselschade jurist zal ook het advies van externe deskundigen inroepen. Het kan zijn dat bepaalde letsels nu nog niet bekend zijn maar later wel zullen opspelen, zoals bijvoorbeeld bij inwendig letsel of psychisch letsel. Dit kan zich soms pas jaren later openbaren. Om hier een inschatting van te maken wordt het advies van een medisch adviseur ingewonnen. De toekomstige schade is moeilijk te bepalen, daarom is het van belang dat u zich van de beste rechtshulp verzekert.

Een letselschade jurist zoeken

Uw letselschade jurist zal omtrent de opgelopen letselschade alles voor u regelen. Hij zal namens u onderhandelen met de wederpartij en alle benodigde informatie verzamelen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Het aanbod van letselschade specialisten is groot, u kunt dus gerust even rondkijken voordat u uw zaak ergens onderbrengt.

Het eerste gesprek met een letselschade jurist is gratis. U kunt dus met meerdere letselschade juristen, advocaten en experts een eerste gesprek voeren. U krijgt een uitgebreid beeld de achtergrond van de jurist of advocaat en van de kans van slagen van uw letselschadezaak. Dit omdat u van verschillende letselschade juristen en advocaten een oordeel krijgt over uw kans op succes bij het indienen van een schadeclaim.

De meeste letselschade procedures nemen enige tijd in beslag. Het is van belang dat u vertrouwen heeft en zich prettig voelt bij uw letselschade jurist. Immers, voor u als slachtoffer is het voeren van een letselschade procedure ook vaak een emotionele aangelegenheid.