Keurmerk van het Register Letselschade

Het indienen van een schadeclaim en het onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding die u krijgt, kunt u het beste overlaten aan een letselschade expert. Als u kiest voor een letselschade deskundige die het keurmerk van het Register Letselschade mag dragen, dan weet u zeker dat u de beste juridische hulp in huis haalt.

Wat houdt keurmerk van het Register Letselschade in?

De Letselschaderaad is een onafhankelijk instituut. De doelstelling van deze organisatie is het ontwikkelen en handhaven van kwaliteitsnormen voor letselschade experts.

De Letselschaderaad stelt regels vast en stelt strenge eisen aan de letselschade deskundigen die het keurmerk krijgen.

Er zijn twee verschillende reglementen voor het keurmerk van het Register Letselschade: Eén voor letselschade advocaten en één voor andere letselschade experts. De reglementen zijn gesplitst in twee onderdelen: Regels voor de manier waarop uw zaak binnen het kantoor dient te worden georganiseerd en regels voor de manier waarop uw letselschade zaak dient te worden behandeld. Daarnaast voorziet het keurmerk in een klachten regeling. Indien u een klacht heeft over uw letselschade expert dan kunt u bij de Letselschaderaad een klacht indienen.

 

 

Keurmerk van het Register Letselschade: Welke expert moet ik kiezen?

Als u slachtoffer bent van een ongeval met letselschade dan is het verstandig u te laten bijstaan door een letselschade expert. Hoe weet u of u een letselschade expert of een letselschade advocaat nodig heeft? Wat is het verschil? Een letselschade expert is niet bevoegd uw zaak voor te leggen aan de rechter. Als het tot een procedure bij de rechtbank komt, dan heeft in altijd een letselschade advocaat nodig. Als u weet dat uw zaak bij de rechter zal komen, bijvoorbeeld omdat de wederpartij iedere schuld ontkent, dan kunt u het beste direct voor een letselschade advocaat kiezen.

Als u voor een letselschade expert heeft gekozen en later blijkt dat toch een procedure bij de rechtbank nodig is, dan zal uw letselschade expert een letselschade advocaat inschakelen.

Waar vind ik een letselschade expert met het Keurmerk?

Alle letselschade experts die het keurmerk van het Register Letselschade dragen zijn eveneens aangesloten bij een beroepsverenging. De advocaten zijn aangesloten bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

Letselschade experts zijn aangesloten bij het NIVRE. U kunt op de website van het LSA, het NIVRE én op de website van de Letselschaderaad, alle aangesloten letselschade experts en letselschade advocaten vinden.

Om het keurmerk van het Register Letselschade te behouden, worden alle advocaten die aangesloten zijn bij de LSA en de experts die aangesloten zijn bij het NIVRE, regelmatig getoetst op het gebied van deskundigheid, transparantie, communicatie en onafhankelijkheid. Al deze letselschade deskundigen dienen aan hoge eisen te voldoen en hun kennis up to date te houden.

Wat doet een letselschade expert met het keurmerk van het Register Letselschade?

Uw letselschade expert, of dit nu een advocaat is of niet, zal eerst uw zaak grondig bestuderen. Uiteraard vindt er een intake gesprek met u plaats. Experts die het keurmerk van het Register Letselschade dragen, mogen alleen optreden namens slachtoffers. Uw letselschade expert is aanwezig bij gesprekken die u voert met medici en de wederpartij. Namens u wordt onderhandeld over de hoogte van de uit te keren schadevergoeding. Mochten de onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zal uw letselschade expert een procedure starten bij de rechtbank.