Rechtshulp

Wanneer u slachtoffer bent van een ongeval en recht heeft op schadevergoeding, is het verstandig een belangenbehartiger letselschade in te schakelen. Het laten vaststellen en claimen van schadevergoeding is vaak een ingewikkelde aangelegenheid. Bovendien bent u wellicht nog herstellende van uw letsel en heeft u daar alle energie voor nodig. U heeft dan iemand nodig die opkomt voor uw belangen, die het letselschadetraject goed kent, namens u onderhandelt met de verzekeraar en u bijstaat bij het maken van de juiste (juridische) keuzes.

Wanneer een belangenbehartiger inschakelen?

Een belangenbehartiger letselschade wordt ook wel een letselschade expert of letselschadespecialist genoemd. Het is verstandig deze in te schakelen als:

  • U een ongeval heeft gehad en letselschade heeft opgelopen, bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval, verkeersongeval of ander ongeluk.
  • Een ander aansprakelijk is voor het ongeval en u schadevergoeding wilt.

Het is raadzaam om met het inschakelen van een belangenbehartiger letselschade niet te lang te wachten. De aansprakelijke tegenpartij wordt vaak vertegenwoordigd door een verzekeringsmaatschappij. De kennis en middelen die de verzekeraar tot zijn beschikking heeft, kan u al snel in een onzekere en zwakke positie plaatsen. Een ervaren letselschade expert komt voor uw belangen op, geeft duidelijkheid en neemt u veel zorgen uit handen.

 

 

Werkwijze belangenbehartiger letselschade

Wanneer u een belangenbehartiger bij letselschade inschakelt, zal deze eerst uw recht op schadevergoeding analyseren. Er wordt onderzoek gedaan naar de kansen uw letselschade te verhalen. Er zal bewijsmateriaal van het ongeval verzameld moeten worden en gegevens omtrent eventuele medische behandelingen zijn nodig. Ziet uw belangenbehartiger voldoende mogelijkheden met betrekking om schadevergoeding te claimen, dan wordt uw zaak in behandeling genomen. Er wordt dan overgegaan tot het aansprakelijk stellen, het opstellen van een schadestaat en het indienen van de schadeclaim.