Medische klachten na een ongeval

Indien u door schuld van een ander een ongeval is overkomen, dan is deze veroorzakende partij vaak aansprakelijk voor de gevolgen die u hierdoor ondervindt. Als u door medische klachten bijvoorbeeld niet meer kunt werken, dan kan dit gevolgen hebben voor uw financiële situatie.

- Minder inkomsten door auto-ongeluk

- Medische klachten door bedrijfsongeval

- Whiplash

- Botbreuk

- Gehoorschade

- Blijvende invaliditeit

- Medisch dossier

 

Minder inkomsten door auto-ongeluk

In Nederland loopt het aantal ongevallen jaarlijks steeds verder terug. Toch vinden er iedere dag nog veel ongelukken plaats waar de slachtoffers flinke medische klachten aan overhouden. Dit letsel heeft niet zelden negatieve financiële gevolgen. Indien een ander bijvoorbeeld een verkeersongeluk heeft veroorzaakt waarbij u gewond bent geraakt, kunnen wij de financiële gevolgen vertalen in een schadeclaim. Uw letselschade kan voor u worden verhaald op de aansprakelijke partij.

 

 

Medische klachten door bedrijfsongeval

Ook wanneer u door een ongeval op het werk medische klachten hebt opgelopen, kunt u letselschade lijden. Letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval hoeft echter niet altijd te leiden tot aansprakelijkheid van de werkgever. Het ongeval moet de werkgever zijn aan te rekenen. Hij moet tekort geschoten zijn in zijn verplichtingen voor bijv. veilige werkomstandigheden. Medische klachten zijn bijvoorbeeld RSI (beroepsziekten) of handletsel door het niet functioneren van een noodknop.

Whiplash

In medische termen heet een whiplash: cervicaal acceleratie-deceleratie letsel. In gewone-mensen-taal is een whiplash: nekletsel, waarbij het hoofd een plotselinge beweging naar voren, achteren of zijwaarts heeft gemaakt. Omdat het hoofd ten opzichte van de romp een andere beweging maakt, raken spieren en zenuwen in de nek overbelast. In de nek zitten 7 wervels, 22 paar spieren en 38 gewrichten. Een plotselinge impact op de nek kan verstrekkende gevolgen hebben. De nek, die samen met de ruggengraat de schedel ondersteunt, biedt namelijk bescherming aan de spieren en zenuwen.

Een whiplash wordt meestal veroorzaakt door een kop-staartbotsing, maar kan evengoed het gevolg zijn van een ongelukkige val of een ongeluk tijdens het sporten.

Een whiplash is uitdrukkelijk geen zweepslag, ook al is het de letterlijke vertaling van het Engelse woord. De medische definitie van een zweepslag is een scheuring van spierweefsel. Dat gebeurt niet alleen in de nek, maar ook in de armen of benen, met name de kuitspieren.

 

 

Whiplash symptomen

Whiplash symptomen kunnen ontstaan tot 24 uur na het ongeval. De klassieke klachten zijn pijn in de nek en hoofd uitstralend naar de omliggende lichaamsdelen, waaronder schouders armen en rug. Er zijn echter nog veel meer klachten op te noemen.

Klachten kunnen binnen 3 tot 4 weken over zijn of zich ontwikkelen tot post-whiplash klachten die aanhouden tot een jaar na de impact. Ook is er het laat post whiplash syndroom, waarbij de symptomen na een jaar nog steeds aanwezig zijn en zelfs chronisch kunnen worden.

Om u een beeld te geven van de mogelijke symptomen en klachten bij een whiplash volgt hieronder een overzicht van algemene klachten:

 • pijn in en rond de nek uitstralend naar armen en rug
 • ondefinieerbare pijnen
 • stoornissen in het slaapritme
 • ontregelende hormoonhuishouding
 • karakterverandering
 • allergische reacties
 • plotselinge oververmoeidheid
 • moeheid in het algemeen
 • sterke lichaamstemperatuur schommelingen
 • lichte epileptische verschijnselen
 • ontregeling autonome zenuwstelsel
 • alcoholisme
 • medicijnverslaving
 • (on)regelmatig zweterig, verkouden, duizelig, hyperventileren, misselijk, keelpijn, flauwvallen, grieperig

Botbreuk

Bij letselschade door een opgelopen botbreuk kunt u de veroorzaker aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Botbreuken, zoals een gebroken been, een gebroken arm, gebroken hand of gebroken heup kunnen tot flinke beperkingen leiden bij het vervullen van de verschillende dagelijkse werkzaamheden. In negen van tien gevallen zal een botbreuk probleemloos helen, maar bij sommige slachtoffers is dit niet het geval. De breuk geneest moeizaam of zelfs helemaal niet. Dit kan invaliditeit en immobiliteit tot gevolg hebben. U krijgt altijd te maken met extra kosten als u door een ongeval iets breekt. Daarom heeft u recht op een schadevergoeding bij botbreuken als iemand anders hiervoor aansprakelijk is.

Wanneer uw botbreuk door schuld van een ander is ontstaan, spreken we van letselschade. U kunt de schuldige verantwoordelijk (aansprakelijk) stellen en een schadevergoeding claimen. Wel is het verstandig om hierbij hulp in te schakelen van een letselschade expert.

 

 

Schadevergoeding bedrijfsongeval, aanrijding of sportongeval

Een gebroken arm, gebroken hand of gebroken sleutelbeen is letsel dat in de praktijk vaak wordt veroorzaakt door een bedrijfsongeval. Het letsel dat iemand oploopt wanneer diegene wordt aangereden op de fiets of scooter is vaak ernstig en bestaat dan uit o.a. een gebroken rug of gebroken heup. Bij sportwedstrijden loopt men een verhoogd risico op een gebroken voet of gebroken been. Bij letselschade door een ongeval tijdens een sportwedstrijd kan meestal geen schadevergoeding worden geclaimd. Bij dit soort activiteiten bent u namelijk van te voren op de hoogte van de risico’s die het uitoefenen van de sport met zich meebrengt. Heeft iemand u opzettelijk letselschade toegebracht, dan is het een ander verhaal en zijn er vaak wel verhaalsmogelijkheden.

Gehoorschade

Vaak ontstaat gehoorschade door een regelmatige blootstelling aan lawaai op de werkvloer. Het kan ook zijn dat u één keer te maken kreeg met een extreem hard geluid. In beide gevallen kunt u in aanmerking komen voor schadevergoeding van uw werkgever. Deze is wettelijk verplicht om u tijdens het werk tegen lawaai te beschermen.

Als bij u gehoorschade is geconstateerd die het gevolg kan zijn van de werksituatie, heeft u mogelijk recht op schadevergoeding. De letselschade moet dan aan uw werkgever zijn toe te rekenen. Vanaf het moment dat u de gehoorschade constateert, heeft u vijf jaar de tijd om een claim in te dienen. Daarna is een zaak verjaard.

Blijvende invaliditeit

De naam zegt het al: blijvende invaliditeit is lichamelijk of geestelijk letsel dat niet meer geneest. Bij vaststelling van de hoogte van de letselschadevergoeding is de mate van blijvende invaliditeit erg belangrijk.

Een medisch expert beoordeelt eerst hoeveel procent invaliditeit er is ten opzichte van het gehele ledemaat. Daarna wordt gekeken naar de mate van invaliditeit van het ledemaat ten opzichte van het hele lichaam. Bijvoorbeeld: bij verlies van een pink maakt de pink 14% deel uit van de hand, en de hand maakt weer 20% deel uit van het gehele lichaam. U zult dan 20% van 14% is 2,8% blijvend invalide zijn. Dit is een vereenvoudigd voorbeeld, in de praktijk is de berekening vele malen complexer.

 

 

Schadevergoeding blijvende invaliditeit

Door blijvende invaliditeit is het meestal lastig uw oude baan weer op te pakken. Misschien moet u het rustiger aandoen, of moet u een hele andere functie uitoefenen. Bovendien dient u misschien een revalidatietraject te ondergaan om te leren omgaan met uw beperkingen. Dit alles heeft financiële gevolgen. U verdient minder, u maakt kosten. De aansprakelijke veroorzaker van het ongeval dient deze kosten voor u te vergoeden. Dit kan uw werkgever zijn, indien het ongeval plaatsvond tijdens werktijd.

Medisch dossier

Medische informatie is erg belangrijk bij de vaststelling en onderbouwing van uw letselschadeclaim. Uit de medische informatie kan bijvoorbeeld het causaal verband tussen het ongeluk en uw letsel worden opgemaakt, de ernst en impact van het letsel op uw dagelijks leven en een prognose voor de toekomst. Maar u wilt natuurlijk niet dat een letselschadejurist, verzekeraar of wie dan ook, met uw medisch dossier aan de haal gaat.

Gedragscode medische informatie

Hoe moet worden omgegaan met medische informatie in letselschadezaken is door de Letselschade Raad vastgelegd in de Gedragscode Behandeling Letselschade. Belangrijkste uitgangspunt: medische informatie opvragen moet proportioneel zijn. Dit betekent dat alleen die gegevens mogen worden opgevraagd die noodzakelijk zijn voor een eerlijke en voorspoedige beoordeling van de letselschadeclaim. Welke gegevens dat precies zijn,  zal per geval verschillen. Doel is in ieder geval een onrechtvaardige inbreuk op uw privacy te voorkomen.