Aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties

Sporten is zowel goed als slecht voor uw gezondheid, mede afhankelijk van het soort sport dat wordt beoefend. In principe knapt uw lichamelijke conditie op van sport, maar er speelt ook een verhoogd risico op blessures en ongelukken. Gevaarlijke en risicovolle situaties horen bij sport, teamsport in het bijzonder.

In het aansprakelijkheidsrecht neemt sport en spel een bijzondere plaats in. Wat buiten het veld ‘onrechtmatig' zou zijn, is dat binnen de lijnen vaak niet.

Het is wel onrechtmatig om dingen te doen die duidelijk ingaan tegen de geest van het spel en/of abnormaal zijn.

Als u letsel oploopt in een sport- of spelsituatie waarvoor u een ander verantwoordelijk houdt, zijn videobeelden en getuigen heel belangrijk. U moet bewijzen dat de situatie waarin u gewond raakte, buiten de regels of geest van het spel viel. De conclusie dat sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden ligt bij sport en spel (veel) eerder voor de hand dan daarbuiten. Dit maakt het verschil tussen wel of geen vergoeding van uw schade.

 

 

Zorgplicht voor scholen tijdens gymles

Scholen hebben een zorgplicht voor hun leerlingen. Onder meer ten aanzien van hun gezondheid en veiligheid. Dat is niets nieuws. Daarnaast hebben ze de plicht bewegingsonderwijs te geven aan kinderen. Of de school dus wil of niet, en of de leerling wil of niet, gym moet en zal gegeven worden, met alle risico’s van dien.

Gym brengt inherent een hoger risico op letsel met zich mee dan op een stoel zitten en naar een leerkracht luisteren. Dat brengt een verzwaring van de zorgplicht mee, waardoor de veiligheidseisen die men aan een gymles en de gymdocent stelt, hoger zijn dan die aan de leraar van een ander vak.

De docent zal voorafgaand aan de les, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ongevallen moeten zien te voorkomen en schade als gevolg van een niet te voorkomen ongeval te zien beperken. Denk aan het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen vóór de les en aan het geven van uitleg over de uit te voeren opdrachten. Tijdens de les heeft de docent de taak te zorgen voor voldoende toezicht, de leerlingen te begeleiden waar nodig en zich te onthouden van onverantwoord handelen of nalaten. Kort en moeilijk gezegd moet de docent handelen met de zorgvuldigheid die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in acht zou hebben genomen in gelijke omstandigheden.

De vraag of een school haar zorgplicht heeft geschonden tijdens een gymles hangt af van uiteenlopende factoren. De gymdocent is de zorg voor de gezondheid en veiligheid van zijn leerlingen toevertrouwd en hij of zij zal daar naar moeten handelen. Dat vertaalt zich in de norm die in de jurisprudentie is ontwikkeld: de zorgvuldigheid die een redelijk bekwaam en redelijk handelend gymdocent in gelijke omstandigheden in acht zou nemen vormt de maatstaf.