Als bijrijder schadevergoeding claimen na ongeval

Heeft u door een verkeersongeval als bijrijder letsel opgelopen en wilt u weten of en bij wie u uw letselschade kunt verhalen? Ook als bijrijder in een auto of op een motor kunt u na een ongeval schadevergoeding claimen. U kunt de WA-verzekering van de bestuurder aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Op basis van de Bedrijfsregeling Schuldloze Derde krijgen bijrijders met letsel in Nederland volledige schadevergoeding. U krijgt bij het claimen wel te maken met een verzekeringsmaatschappij. Deze staan niet aan uw kant en proberen vaak zo min mogelijk uit te keren.

Wilt u als bijrijder schadevergoeding claimen, dan is het verstandig om contact op te nemen met onze deskundige letselschade specialisten. Wij adviseren u graag! Kiezen voor ons letselschadebureau na een ongeval met letselschade betekent kiezen voor:

 • Jarenlange ervaring
 • Betrokkenheid
 • Hulp in Dordrecht in omstreken
 • Persoonlijke benadering
 • Keurmerk van het Register Letselschade
 • Professionaliteit
 • Een snelle aanpak
 • Thuisbezoeken
 • Landelijk werkende letselschade juristen

 

Recht op schadevergoeding letsel bijrijder

Volgens de wet hebben bijrijders recht op schadevergoeding wanneer zij letsel oplopen bij een auto-ongeluk of ander verkeersongeval. Bijrijders zijn juridisch namelijk extra beschermd. Als bijrijder kunt u alleen zelf aansprakelijk zijn indien het ongeval door uw opzettelijke gedraging werd veroorzaakt. De WA-verzekering van bestuurder van de auto met wie u meereed, dekt de letselschade die door de aanrijding is veroorzaakt. Is het ongeval veroorzaakt door iemand anders, dan is deze persoon mogelijk aansprakelijk voor uw letselschade.

Bedrijfsregeling Schuldloze Derde

Dat de letselschade van een bijrijder na een auto-ongeluk vergoed moet worden, is bepaald in de Bedrijfsregeling Schuldloze Derde. Dit betekent dat u de zogenoemde schuldloze derde bent en kunt u schade verhalen op de verzekering van de bestuurder.

Uitzonderingen op de regel
Op deze regeling Schuldloze Derde zijn wel enkele uitzonderingen van toepassing. U kunt als bijrijder geen schadevergoeding claimen in de volgende situaties:

 • U droeg op het moment van het auto-ongeluk geen autogordel. De ernst van uw verwondingen is dan deels aan u zelf te wijten.
 • U bent bewust meegereden met een beschonken bestuurder. U bent deels zelf schuldig.
 • U bent moedwillig bij een bestuurder zonder rijbewijs ingestapt. Ook hier bent u deels zelf schuldig.

Om een schadevergoeding voor uw letsel als bijrijder mis te lopen, moet u het dus wel erg bont hebben gemaakt. Bovendien krijgt u in vrijwel al deze situaties doorgaans toch nog tenminste 50% van de schade vergoed.

Schadevergoeding letsel bijrijder claimen

Bent u schuldloze derde? Dan kunt u direct schadevergoeding claimen voor de letselschade die u heeft opgelopen. Het is algemeen bekend dat de afwikkeling van letselschade na een verkeersongeval soms maanden kan duren. Er moet onderzocht worden wie aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid moet worden erkend. De discussie over aansprakelijkheid hoeft u als schuldloze derde niet af te wachten. Als bijrijder schadevergoeding claimen na ongeval? Dit kan direct nadat het is gebeurd. Zodra de aansprakelijkheid vaststaat, verrekenen verzekeraars de uitgekeerde schadevergoeding met elkaar.

Veel voorkomend letsel bijrijders

Als gevolg van een auto-ongeluk kunnen inzittenden te maken krijgen met matig tot ernstig letsel. Veel voorkomende letsels bij bijrijders na een ongeval zijn:

 • Whiplash
 • Hersenletsel
 • Botbreuken
 • Beknelde ledematen
 • Psychische problemen

Hoogte schadevergoeding bijrijder

Of u als bijrijder korte of lange tijd moet herstellen van het letsel hangt af van de toedracht van het ongeval. Dit is tevens van invloed op de hoogte van de schadevergoeding die u als bijrijder voor uw letsel kunt claimen. Daarnaast is de hoogte afhankelijk van de impact van het letsel op uw leven, van de gemaakte kosten en van mogelijk toekomstige kosten. Als bijrijder schadevergoeding claimen kan voor alle kosten en gemiste inkomsten die het gevolg zijn van het ongeval. Een schadevergoeding kan bestaan uit de volgende schadeposten:

 • Kosten voor een ziekenhuisopname of opname in een revalidatiecentrum
 • Kosten voor medicijnen, medische hulpmiddelen en specialisten
 • Extra reiskosten voor het bezoeken van specialisten
 • Eigen risico van uw zorgverzekering
 • Misgelopen inkomsten vanwege tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid
 • Kosten voor huishoudelijke hulp of hulp voor klussen in en rondom de woning
 • Kosten voor aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift)
 • Smartengeld, een vergoeding voor het leed dat u is aangedaan