Schade claimen na een fietsongeval

U wilt letselschade claimen na een fietsongeval? Ga altijd zo snel mogelijk naar de huisarts om vast te laten stellen dat uw lichamelijke, en eventueel psychische, klachten daadwerkelijk het gevolg zijn van het fietsongeval. Vervolgens stelt u de tegenpartij aansprakelijk. Daarnaast bent u verplicht om uw schadeclaim te onderbouwen met bewijsstukken. Waarom claimt u een bepaald bedrag? Noteer alle kosten en bewaar betaalbewijzen. Voorwaarde voor het uitkeren van letselschade is dat er een aantoonbaar causaal verband is met het fietsongeval. Alle door het ongeval veroorzaakte schade, ook toekomstige schade, komt dus voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld:

 • reparatiekosten of vervanging van uw kapotte fiets
 • kosten van kleding en andere persoonlijke eigendommen, zoals een mobiele telefoon
 • medische kosten, die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed
 • reiskosten
 • kosten voor hulp in het huishouden en klussen rondom het huis
 • studievertraging
 • inkomstenderving
 • gemiste pensioenopbouw
 • kosten voor rechtsbijstand
 • wettelijke rente
 • smartengeld

 

Het berekenen van de schadevergoeding is complex. Er zijn zo veel schadeposten dat de meeste mensen, die niet thuis zijn in deze materie, er snel een aantal over het hoofd zijn. Doe uzelf niet te kort en laat uw schade daarom altijd berekenen door een expert. Zo weet u zeker dat u de maximaal haalbare schadevergoeding vordert.