Schadevergoeding bij letsel na een bedrijfsongeval

U heeft recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval als u slachtoffer bent geworden van een ongeval tijdens werktijd en hierdoor schade heeft opgelopen. De hoogte van de totale letselschadevergoeding, de materiële schadevergoeding en smartengeld, hangt af van meerdere factoren, zoals de ernst en duur van uw letsel. Voor het claimen van de schadevergoeding voor uw letsel dient de werkgever aansprakelijk gesteld te worden.

In de meeste gevallen is de werkgever voor een bedrijfsongeval verzekerd. Toch doet u er verstandig aan om een deskundige letselschade advocaat of specialist in te schakelen. De letselschade juristen van B&O Letselschade verlenen juridische bijstand bij het verhalen van schadevergoeding na een bedrijfsongeval en zorgen daarnaast dat de goede relatie tussen u en uw werkgever in stand blijft.

 

Materiële & immateriële schadevergoeding na een bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval kunt u letsel oplopen, met als gevolg dat u kosten moet maken. Natuurlijk wilt u deze kosten vergoed krijgen. Alle schade die u lijdt of hebt geleden, kunt u verhalen door uw werkgever aansprakelijk te stellen. De materiële schade is de schade die in geld uitgedrukt kan worden en de immateriële schade is de schade veroorzaakt door de pijn, het verdriet en het verlies aan levensvreugde na het bedrijfsongeval.

> Meer over gevolgen bedrijfsongeval

Voorbeelden van schadeposten voor schadevergoeding na een bedrijfsongeval zijn:

 • Huishoudelijke hulp
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid
 • Verlies van inkomen
 • Economische kwetsbaarheid
 • Extra reiskosten
 • Medische kosten
 • Directe kosten
 • Studievertraging
 • Kosten rechtsbijstand
 • Wettelijke rente
 • Overige kosten
 • Smartengeld