Wat is letsel?

Letselschade, wat wordt daaronder verstaan? Het woord letsel betekent verwonding of schade. Dit letsel of deze verwonding kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. In het geval van geestelijke schade spreken we ook wel van immateriële schade. Letsel kan uiteenlopen van een kleine verwonding (letsel met een kort herstelproces) tot langdurige ziekte en invaliditeit door een ongeval. Verwondingen en schade direct veroorzaakt door een ongeval vallen onder de definitie letselschade. Dit geldt dus zowel voor fysiek letsel als voor psychisch of emotioneel leed.

Letselschade kan veel oorzaken hebben. Denk aan een bedrijfsongeluk, een arbeidsongeluk of een auto-ongeluk zoals het van achteren worden aangereden waarbij een whiplash (nekklachten) ontstaat.  Pas als de oorzaak van letselschade aan een ander is te wijten, de schuld is van uw werkgever of van een andere automobilist bij een auto-ongeluk, kunt u schadevergoeding claimen. U dient dan wel de ander aansprakelijk te stellen voor uw letselschade. Bij het inschatten van aansprakelijkheid bij een ongeval en juridische stappen die genomen kunnen worden, kan een letselschade expert u adviseren.

 

 

 

Letselschade kan van korte duur zijn, maar ook van lange duur. Letselschade kan van lichamelijke aard zijn, maar ook van psychische aard of beide. U kunt tijdens uw werk schaafwonden oplopen die snel helen, maar ook een dwarslaesie oplopen waardoor u levenslang gehandicapt bent. U kunt letselschade oplopen die louter van psychische aard is, bijvoorbeeld door langdurige overbelasting op het werk maar ook grote materiële letselschade oplopen.

Nadere uitleg begrip letselschade

Onder letselschade worden alle kosten verstaan die voortvloeien uit een ongeluk waarbij u letsel hebt opgelopen. In eerste instantie gaat het daarbij om schade door fysiek letsel, zoals een gebroken arm of been. Alle kosten die voortvloeien uit dit letsel komen voor vergoeding in aanmerking. Let wel, u moet dan wel een derde aansprakelijk kunnen stellen voor dit letsel.

Enkele voorbeelden van bijkomende kosten bij letselschade zijn kosten van vervoer naar bijvoorbeeld een arts of ziekenhuis, huishoudelijke hulp en medische kosten die niet worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Daarnaast vallen ook gederfde inkomsten onder de definitie letselschade. Immers, als u korte of langere tijd niet kunt werken, of minder kunnen werken, kan deze post behoorlijk oplopen.

Tenslotte valt ook de immateriële schade onder letselschade. Denk hierbij aan het leed, de pijn en bijvoorbeeld angsten die u overhoudt aan het ongeval. In bepaalde gevallen kan het letsel of het ongeval voor ernstige psychische problemen zorgen waarbij een claim voor een schadevergoeding op zijn plek is. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd.