Aansprakelijkheid bij een ongeval als voetganger

 

In artikel 185 van de Wegenverkeerswet is bepaald dat voetgangers en fietsers als zwakke verkeersdeelnemers juridisch gezien extra bescherming genieten. Bij een aanrijding tussen twee motorvoertuigen is het in principe zo dat degene die een verkeersovertreding heeft begaan aansprakelijk is voor de letselschade van de ander. Bent u aangereden als voetganger? Dan is de hoofdregel dat de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk is, ongeacht de schuldvraag.

Zelfs als de voetganger geheel schuldig is aan het ontstaan van het ongeval, is de bestuurder van het motorvoertuig verplicht om minimaal 50% van de letselschade van de voetganger te vergoeden. Dit lijkt onrechtvaardig, zeker omdat een voetganger wel eens de verkeersregels overtreedt en bijvoorbeeld door rood licht de weg oversteekt. Toch wordt de zogenaamde ‘risicoaansprakelijkheid’ bij de bestuurder van het motorvoertuig gelegd, om de simpele reden dat voetgangers nu eenmaal meer risico in het verkeer lopen. Van een bestuurder van een motorvoertuig wordt verwacht dat hij rekening houdt met onvoorspelbaar en onvoorzien gedrag van voetgangers.

 

 

 

Uitzondering: overmacht

Hierop is één uitzondering: als er sprake is van overmacht aan de kant van de bestuurder is hij niet aansprakelijk voor de letselschade van de voetganger. Dit komt echter zelden voor, want is erg lastig te bewijzen. Een voorbeeld van overmacht: een voetganger wordt plotseling vanaf het trottoir tegen een voorbij rijdende auto aan geduwd. In dit uitzonderlijke geval vond de rechter dat de automobilist met deze situatie geen rekening hoefde te houden en daarom niet aansprakelijk was voor de letselschade van de voetganger.

 
 

Ongeval als voetganger: diverse tegenpartijen

Hier onder leest u meer over de aansprakelijkheid bij de aanrijding tussen:

  • een voetganger en een auto
  • een voetganger en een brommer of scooter
  • een voetganger en een fietser
  • een voetganger en een ander voertuig

Aanrijding voetganger – auto

Bent u als voetganger geschept door een auto? Dan heeft u altijd recht op minimaal 50% schadevergoeding. Stel dat u geen enkele verkeersregel heeft overtreden, dan is de automobilist verplicht om uw letselschade volledig te vergoeden. Heeft u wel zelf een verkeersfout gemaakt, omdat u bijvoorbeeld door rood licht een weg overstak, dan is de automobilist nog steeds verplicht om minimaal de helft van uw schade te vergoeden.

In het geval het veroorzakende motorvoertuig onbekend is (omdat de bestuurder na het ongeval is doorgereden) of niet verzekerd is, kan een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer. Doe altijd aangifte bij de politie in dit geval, dit is een voorwaarde die het fonds stelt om aanspraak te maken op schadevergoeding.

Aanrijding voetganger – brommer/scooter

Scooters rijden soms hard en roekeloos door het verkeer. Ook bij een aanrijding tussen een voetganger en een brommer of scooter geldt dat de brommer- of scooterrijder voor minimaal 50% aansprakelijk is voor de letselschade van de fietser. Ook in deze situatie bent u als voetganger de zwakkere verkeersdeelnemer. Uit de praktijk blijkt dat de aansprakelijkheid in deze gevallen al snel volledig bij de bestuurder van de brommer of scooter ligt.

Aanrijding voetganger – fietser

Fietsers kunnen haastig zijn of meer aandacht hebben voor hun telefoon dan voor medeweggebruikers. Dat een fietser een voetganger over het hoofd ziet, gebeurt helaas regelmatig. Bent u als voetganger aangereden door een fietser? Als de fietser een verkeersfout maakte en u niet, kunt u de fietser aansprakelijk stellen voor uw volledige schade.

Echter, een fietser heeft geen verplichte WA-verzekering, zoals bestuurders van motorvoertuigen dat wel hebben. Als de fietser een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) heeft afgesloten, kan de schade daarop geclaimd worden.

Is de fietser onverzekerd? Dan moet hij de schadevergoeding uit eigen zak betalen. Dat kan lastig zijn, als de fietser niet of nauwelijks over financiële middelen beschikt. In dat geval kunt u ervoor kiezen om beslag te laten leggen op het loon van de fietser of bijvoorbeeld op diens koopwoning of andere bezittingen (indien aanwezig). Wij kunnen u, indien nodig, doorverwijzen naar een advocaat die dit voor u regelt.

Aanrijding voetganger – ander voertuig

Bent u als voetganger aangereden door een ander voertuig, zoals een bus, tram, trein of landbouwvoertuig? Ook dan heeft u in de meeste gevallen recht op schadevergoeding. Let wel: voor sommige voertuigen gelden afwijkende voorrangsregels, die van invloed kunnen zijn op de aansprakelijkheid. Wij adviseren u om dergelijke situaties altijd aan ons voor te leggen, dan beoordelen wij geheel vrijblijvend voor u wie er aansprakelijk is.