Aansprakelijkheid bij een fietsongeval

 

In artikel 185 van de Wegenverkeerswet wordt aangegeven dat fietsers en voetgangers als zwakke verkeersdeelnemers juridisch gezien extra bescherming genieten. Dit is tegenstelling tot een aanrijding tussen twee motorvoertuigen. Daarbij is het in principe zo dat degene die een verkeersovertreding heeft begaan aansprakelijk is voor de letselschade van de ander. Als u bent aangereden op de fiets, dan is de hoofdregel dat de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk is, ongeacht de schuldvraag.

Ook al is de fietser geheel schuldig aan het ontstaan van het ongeval, de bestuurder van het motorvoertuig is verplicht om minimaal 50% van de letselschade van de fietser te vergoeden. Dit lijkt niet rechtvaardig, aangezien fietsers meer dan eens verkeersregels overtreden, zoals door rood licht of zonder verlichting rijden. Toch wordt de zogenaamde ‘risicoaansprakelijkheid’ bij de bestuurder van het motorvoertuig gelegd, aangezien fietsers nu eenmaal meer risico in het verkeer lopen. Van een bestuurder van een motorvoertuig verwacht men dat hij rekening houdt met onvoorspelbaar en onvoorzien gedrag van fietsers.

 

 

Uitzondering: overmacht

Hierop is echter één uitzondering in het geval van overmacht: als er sprake is van overmacht aan de kant van de bestuurder is hij niet aansprakelijk voor de letselschade van de fietser. Dit is echter lastig te bewijzen waardoor dit zelden voorkomt. Dit is namelijk erg lastig te bewijzen.

 

Ongeval met de fiets: diverse tegenpartijen

Hier onder leest u meer over de aansprakelijkheid bij de aanrijding tussen:

  • een fietser en een auto
  • een fietser en een brommer of scooter
  • een fietser en een andere fietser
  • een fietser en een ander voertuig

 
Aanrijding fietser – auto

Als aangereden fietser heeft u altijd recht op minimaal 50% schadevergoeding. Stel dat u geen enkele verkeersregel heeft overtreden, dan is de automobilist verplicht om uw letselschade volledig te vergoeden. Heeft u wel zelf een verkeersfout gemaakt, omdat u bijvoorbeeld door rood licht reed, dan is de automobilist nog steeds verplicht om de helft van uw schade te vergoeden.

In het geval het veroorzakende motorvoertuig onbekend is (omdat de bestuurder na het ongeval is doorgereden) of niet verzekerd is, kan een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer. Doe altijd aangifte bij de politie in dit geval, dit is een voorwaarde die het fonds stelt om aanspraak te maken op schadevergoeding.

Aanrijding fietser – brommer/scooter

Ook bij een aanrijding tussen een fiets en een brommer of scooter geldt dat de brommer- of scooterrijder

voor minimaal 50% aansprakelijk is voor de letselschade van de fietser. Ook in deze situatie bent u als fietserde zwakkere verkeersdeelnemer. Uit de praktijk blijkt dat de aansprakelijkheid in deze gevallen al snel volledig bij de bestuurder van de brommer of scooter ligt.

Aanrijding fietser – andere fietser

Bent u als fietser in aanrijding gekomen met een andere fietser? Dan wordt onderzocht wie van de fietsers een verkeersfout maakte. Heeft de andere fietser een overtreding begaan? Bent u zelf (deels) schuldig aan het ongeval? De antwoorden op onder andere deze vragen zijn bepalend voor de toedeling van schadevergoeding.

Vrijwel iedereen heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten. Deze verzekering dekt ook aansprakelijkheid bij een aanrijding tussen fietsers. Als uw tegenpartij een AVP heeft afgesloten, is het dus verstandig om uw schadeclaim bij diens verzekeraar in te dienen. Daar helpen wij u natuurlijk graag bij.

Aanrijding fietser – ander voertuig

Bent u met uw fiets in botsing gekomen met een ander voertuig, zoals een bus, tram, trein of landbouwvoertuig? Ook dan heeft u als fietser in de meeste gevallen recht op schadevergoeding. Echter, voor sommige voertuigen gelden afwijkende voorrangsregels en dit kan van invloed zijn op de aansprakelijkheid. Leg uw situatie aan ons voor, dan beoordelen wij geheel vrijblijvend voor u wie er aansprakelijk is.