Kwetsbare verkeersdeelnemers

Als er een kwetsbare verkeersdeelnemer, een fietser of voetganger, betrokken is bij een aanrijding of een ongeval, dan ziet de aansprakelijkheid er heel anders uit. Kwetsbare weggebruikers zijn namelijk wettelijk extra beschermd en nooit voor de volle 100% aansprakelijk, ook niet als het ongeval hun schuld is. Een automobilist die een fietser aanrijdt is altijd voor tenminste 50% aansprakelijk, ook als de schuld volledig bij de fietser ligt. De aansprakelijkheid van de automobilist wordt hoger naarmate de fietser minder schuld heeft aan het ongeval.

Bij kinderen tot 14 jaar op de fiets of als voetganger ligt de aansprakelijkheid altijd voor 100% bij de automobilist die het kind aanrijdt, ongeacht de omstandigheden. Van kinderen tot die leeftijd mag niet worden verwacht dat zij dezelfde aandacht voor het verkeer hebben als oudere verkeersdeelnemers en dat moet altijd extra in acht worden genomen. Vandaar dat zij in de Verkeerswet extra bescherming krijgen in het geval van aanrijdingen en ongevallen.