Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM)

 

Iedereen is wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten als hij of zij met een motorvoertuig aan het verkeer deelneemt of een kenteken op naam heeft staan. De WAM zorgt ervoor dat verkeersaansprakelijkheid altijd is verzekerd.

De WAM is erg slachtoffervriendelijk. Zo kunt u als slachtoffer van een aanrijding de verzekeraar rechtstreeks aanspreken, zelfs als de tegenpartij de verzekeringspremie niet op tijd heeft betaald.
U moet wel binnen drie jaar na de aanrijding de WAM-verzekeraar aanspreken. Uw claim op de tegenpartij verjaart na vijf jaar.

 

Let wel: als u dronken of zonder rijbewijs uw auto tegen een boom parkeert of een aanrijding veroorzaakt, bent u zelf aansprakelijk voor uw eigen en alle gevolgschade. Volgens de polisvoorwaarden van de WAM-verzekering zijn dergelijke schades niet gedekt. Zo zijn er nog een aantal uitsluitingen waar u rekening mee moet houden.