Door de hoeveelheid snorfietsen en de snelheid die zij kunnen bereiken, veroorzaken zij veel overlast op de fietspaden. In tien jaar tijd, tussen 2007 en 2017, is het aantal snorfietsen maar liefst meer dan verdubbeld.

Wat is een snorfiets?

Snorfietsen zijn er in allerlei maten en vormen en zijn ook niet altijd als zodanig te herkennen. Het uiterlijke verschil tussen een bromfiets en een snorfiets kan klein zijn. Zo heeft bijvoorbeeld de snorscooter, die mateloos populair is onder jongeren, veel weg van de bromscooter. Maar liefst driekwart van het aantal verkochte snorfietsen is een snorscooter.

Op een snorfiets is het niet verplicht om een helm te dragen in tegenstelling tot op een brommer. Daarnaast kunt u de snorfiets herkennen aan het blauwe kentekenplaatje. Een bromfiets heeft daarentegen een geel kenteken. Ook snorfietsen die het uiterlijk hebben van een ‘normale’ fiets hebben verplicht een blauw kentekenplaatje op hun achterspatbord.

 

 

 

Snelheid snorfiets

De snorfiets kan officieel minder hard dan een bromfiets, namelijk 25 kilometer per uur. Uit onderzoek blijkt echter dat de gemiddelde snelheid van snorfietsers tussen de 30 en 34 kilometer per uur ligt, veel hoger dan de toegestane snelheid dus. 15 tot 20 procent van de snorfietsers rijdt zelfs sneller dan 40 kilometer per uur. Vanwege deze onverantwoorde snelheid van snorfietsen gaan er nu stemmen op om de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen, weg van het fietspad waar ze nu horen te rijden.

Ongevallen met snorfietsen

Door het verschil in snelheid van de verschillende soorten tweewielers zullen er maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid op de fietspaden in Nederland te waarborgen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft onderzoek gedaan naar ongevallen met snorfietsen. De SWOV heeft daarbij onderzocht hoe deze ongelukken ontstaan en hoe deze mogelijk te voorkomen zijn. Het volledig onderzoek kunt u nalezen op de site van de SWOV.

Maatregelen tegen onveilige situaties door snorfiets

Volgens de SWOV kunnen de volgende maatregelen nog worden toegepast om het aantal snorfietsongevallen op de Nederlandse fietspaden terug te brengen:

  1. Fietspaden obstakelvrij maken
  2. Bestaande richtlijnen voor breedte van fietspaden toepassen
  3. Ter hoogte van kruispunten de fietspaden 5 meter van de rijbaan plaatsen
  4. Verkeersregelinstallaties conflictvrij regelen
  5. Snorfietsers controleren op rijsnelheid en niet alleen de maximum constructiesnelheid
  6. Helmplicht voor snorfietsers en hun passagiers

Omdat de snorfiets een maximale snelheid behoort te hebben van 25 kilometer per uur, is het verplaatsen naar de rijbaan alleen een veilige optie op 30 km/u-wegen. Op 50 km/u-wegen is het snelheidsverschil te groot, aldus de SWOV. Een mogelijkheid zou zijn om de maximaal toegestane snelheid van de snorfiets te verhogen. Maar in combinatie met de eerder aangegeven helmplicht zou dit in de praktijk neerkomen op de afschaffing van de snorfiets. Het zou dan namelijk voldoen aan alle kenmerken van de bromfiets.