Wat te doen direct na een motorongeval?

 

Breng uzelf en alle betrokkenen allereerst in veiligheid, voor zover uw toestand dat toelaat. Vervolgens raden wij u aan om:

 • De politie in te schakelen zodat zij een rapport op kunnen maken van het voorval
 • Het schadeaangifteformulier volledig in te vullen, samen met de tegenpartij
 • Foto’s te maken en hiermee bewijs vast te leggen van het ongeval
 • Gegevens van getuigen te noteren
 • Een bezoek te brengen aan uw huisarts voor een controle, ook als u denkt geen klachten te hebben
 • Een letselschade expert in te schakelen
 
 

Wie is aansprakelijk na een ongeval met de motor?

 

Als u op de motor een aanrijding heeft gehad met een ander motorvoertuig, dan is degene die de verkeersregels heeft overtreden aansprakelijk voor het ongeval. Daarom is het van belang te achterhalen welke bestuurder de verkeersregels heeft overtreden. Een proces-verbaal van de politie of verklaringen van getuigen spelen hierbij een grote rol. Uit deze verklaringen blijkt doorgaans wie er aansprakelijk is. Degene die aansprakelijk gesteld kan worden is verplicht om uw schade te vergoeden. Een letselschade expert of jurist kan het politierapport kosteloos voor u opvragen.

Andere partij is aansprakelijk

Als blijkt dat de andere partij aansprakelijk is, kan een letselschade expert de letselschadeprocedure in gang zetten. De (verzekeraar van de) tegenpartij is verplicht uw letselschade, inclusief  kosten voor rechtsbijstand, volledig te vergoeden.

Eigen schuld

Als u zelf volledig aansprakelijk bent voor het ongeval, dan zal uw schade volledig voor uw eigen rekening blijven. In dat geval bent u daarnaast aansprakelijk voor de schade van de andere partij. Het is daarom van belang om uit te zoeken of u voor uw schadeposten bent verzekerd. Als het ongeval onder de dekking van uw verzekering valt, zal uw WA-verzekeraar de schadeclaim van de tegenpartij in behandeling nemen.


Gedeelde aansprakelijkheid

In het geval van gedeelde aansprakelijkheid wordt onderzocht in welke mate partijen aansprakelijk zijn. De verdeling van de schade zal per geval verschillen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een 50%-50% verdeling of 70%-30%.

Aansprakelijkheid in de file

Als u een ongeval met de motor in de file heeft gehad dan is de aansprakelijkheid als volgt geregeld. De automobilist is in de meeste gevallen aansprakelijk indien het snelheidsverschil tussen u en de auto niet meer dan 10 kilometer per uur was. Dit geldt ook wanneer u bij het oplossen van de file niet (meer) tussen de rijstroken bleef rijden. Het wisselen van rijstrook is namelijk een bijzondere manoeuvre. Hierbij moet de automobilist altijd voorrang geven aan andere weggebruikers.

Aanrijding met een fietser of voetganger

Let op, indien u een aanrijding met een fietser of voetganger heeft gehad, dan moet er sprake zijn van overmacht om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. Hiervan is vaak geen sprake. Fietsers en voetgangers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en worden daarom beschermd in de wet.

 

Schade claimen na een motorongeval

Als u letselschade wil claimen na een ongeval met de motor raden wij u aan om zo snel mogelijk uw huisarts te bezoeken. Uw arts kan vaststellen of uw lichamelijke, en eventueel psychische, klachten daadwerkelijk het gevolg zijn van het motorongeval. Daarna kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen. Ook bent u verplicht om uw schadeclaim te onderbouwen met bewijsstukken. U moet kunnen aantonen waarom u een bepaald bedrag claimt. Noteert u om die reden alle kosten en bewaar betaalbewijzen. Let wel, alle door het ongeval veroorzaakte schade komt voor vergoeding in aanmerking. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Materiële schade aan uw motor
 • Medische kosten, die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar
 • Reiskosten
 • Kosten voor hulp in het huishouden of hulp rondom het huis
 • Inkomstenderving
 • Gemiste pensioenopbouw
 • Kosten voor rechtsbijstand
 • Wettelijke rente
 • Smartengeld

Het berekenen van de schadevergoeding is een complexe aangelegenheid. Omdat er zo veel schadeposten zijn, kunt u er al snel een aantal over het hoofd zien. Dat is ook niet vreemd, omdat u niet thuis bent in de materie. Doe uzelf niet te kort en laat uw schade daarom altijd berekenen door een expert. Op die manier vordert u de maximaal haalbare schadevergoeding. Een letselschadespecialist kan dit voor u berekenen.

 

Contact met verzekeraars

Na een ongeval met de motor krijgt u te maken met diverse verzekeraars. Om te beginnen met uw eigen verzekeraars, u heeft vast een zorg-, arbeidsongeschiktheid- of ongevallenverzekering afgesloten. De schadeposten die uw eigen verzekeraars niet vergoeden kunt u opnemen in de letselschadeclaim naar de aansprakelijke tegenpartij.

De tegenpartij zal het ongeval op zijn beurt bij zijn WA-verzekeraar melden. Met deze verzekeraar kan een discussie ontstaan. Zo kan de verzekeraar de aansprakelijkheid ontkennen, het niet eens zijn met de hoogte van uw schadeclaim of de zaak onnodig vertragen. Dat vreet energie, die u liever steekt in uw herstel. Een letselschade expert neemt uw dossier daarom graag over, voeren vervolgens de discussie namens u en lossen het conflict voor u op. Bovendien is de schadevergoeding die een letselschade jurist claimt vele malen hoger dan de compensatie die uw verzekeraar u aanbiedt. Het is daarom slim om een aanbod niet te snel te accepteren, maar gratis de hulp van een specialist in te schakelen.