Als u letselschade heeft opgelopen doordat u bent aangereden door een politieauto of ambulance, dan heeft u recht op een schadevergoeding als de bestuurder van de politieauto of ambulance aansprakelijk is voor het ongeval. Het feit dat politieauto’s en een ambulances voorrangsvoertuigen zijn, betekent namelijk niet dat zij nooit aansprakelijk zijn voor een ongeval. Als u bent aangereden door een politieauto of ambulance dan is het verstandig om u juridisch bij te laten staan door een letselschadebureau. Bij letselschade na ongevallen met voorrangsvoertuigen is de juridische afwikkeling namelijk ingewikkelder dan bij reguliere verkeersongevallen.

Wet- en regelgeving omtrent ongevallen met voorrangsvoertuigen

Het is bestuurders van politieauto’s en ambulances wettelijk toegestaan om van de verkeersregels af te wijken als dit nodig is voor de uitoefening van hun beroep. In principe moet een politieauto of een ambulance een zwaailicht en een sirene gebruiken om voorrang af te dwingen bij andere weggebruikers. Op het moment dat er zichtbare en geluidssignalen gevoerd worden door voorrangsvoertuigen, moeten de andere weggebruikers hen voorrang verlenen. Met name voor politievoertuigen geldt dat zij ook zonder duidelijke signalen van sirene of zwaailicht van de verkeersregels mogen afwijken als de situatie dit van hen vraagt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer zij trachten te voorkomen om eventuele verdachten de gelegenheid te geven te ontsnappen door zichzelf aan te kondigen met harde geluidssignalen.

Vrijstelling

De vrijstelling van verkeersregels voor politieauto’s en ambulances is echter wel aan voorwaarden gebonden. Voorop staat dat de vrijstelling alleen gebruikt mag worden indien dit noodzakelijk is en de verkeersveiligheid niet in gevaar wordt gebracht. Verder mag een voorrangsvoertuig met signaallicht en sirene bijvoorbeeld maar met maximaal 20 kilometer per uur door rood licht rijden. Als u bent aangereden door een politieauto of ambulance dan zal dus aangetoond moeten worden dat de bestuurder van de politieauto of ambulance zijn vrijstelling van de verkeersregels onjuist heeft toegepast. Omdat er sprake is van veel uitzonderlijke regelgeving, als u bent aangereden door een politieauto of ambulance, doet u er verstandig aan om u te laten bijstaan door ons letselschadebureau om de aansprakelijkheid van de wederpartij te bewijzen en een schadeclaim te eisen.

Aangereden door politieauto of ambulance, wie is aansprakelijk?

Als u bent aangereden door een politieauto of ambulance, dan betekent dit dat u de werkgever, van de bestuurder die u heeft aangereden met een politieauto of ambulance, aansprakelijk kan stellen. De bestuurder van de politieauto of ambulance rijdt namelijk in een voertuig van de zaak en bij een verkeersongeval is er dan automatisch sprake van een bedrijfsongeval. Een bedrijfsongeval valt altijd onder de werkgeversaansprakelijkheid. De werkgever van de bestuurder komt alleen onder zijn werkgeversaansprakelijkheid uit als hij kan aantonen dat er sprake is van opzet of roekeloos gedrag van zijn werknemer. Als de aansprakelijkheid van de bestuurder van de politieauto of ambulance is aangetoond, dan wordt het Bureau Schade Afhandeling ingeschakeld om de letselschadezaak verder af te handelen.

Rechtsbijstand bij letselschade

Als u bent aangereden door een politieauto of ambulance, dan is het verstandig om altijd gebruik te maken van de rechtsbijstand van een letselschadebureau. Doordat politieauto’s en ambulances vrijstelling genieten van verkeersregels, kan een letselschadezaak namelijk behoorlijk complex worden. Een erkend letselschadebureau als B&O Letselschade is op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving omtrent ongevallen met voorrangsvoertuigen en kan uw belangen behartigen als u letselschade heeft opgelopen doordat u bent aangereden door een politieauto of ambulance.

Wanneer u letselschade heeft opgelopen, doordat u bent aangereden door een politieauto of ambulance, is het van groot belang dat er een grondig aansprakelijkheidsonderzoek wordt gedaan om aan te tonen dat u niet zelf aansprakelijk bent. Bestuurders van politieauto’s en ambulances staan wettelijk sterk bij ongevallen in het verkeer, maar staan niet boven de wet.