Letselschade door bus, tram of trein

Iedere dag reizen meer dan 1 miljoen mensen met het openbaar vervoer. De verschillende vervoersmaatschappijen doen er alles aan ongelukken te voorkomen en zijn daartoe gehouden aan allerlei regels. Toch gaat het wel eens mis en loopt een passagier letselschade op. Wie is aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit letselschade door een ongeluk in een bus, tram of trein?

Aansprakelijkheid bij ongeluk in bus, tram of trein

In de wet is geregeld dat als u met het openbaar vervoer reist de vervoerder aansprakelijk is, als letselschade ontstaat ten gevolge van een ongeval. Als u met een trein van de Nederlandse Spoorwegen reist en u loopt letselschade op tijdens het vervoer, dan zijn de Nederlandse Spoorwegen aansprakelijk voor de kosten uw letselschade. Hetzelfde geldt voor bus, metro en tram.

U heeft recht op vergoeding van alle kosten die voortvloeien uit het opgelopen letsel. Daarnaast heeft u soms ook recht op smartengeld.

Is het vervoersbedrijf altijd aansprakelijk?

In principe is het vervoersbedrijf altijd aansprakelijk, afgezien van enkele uitzonderingen. Als een vervoerder zorgvuldig heeft gehandeld en het ongeval op geen enkele manier kon vermijden, dan kan de rechter bepalen dat de vervoerder niet aansprakelijk is. Een andere reden waarom een vervoersbedrijf niet aansprakelijk zou kunnen zijn, is de situatie dat de reiziger zelf (mede) schuldig is aan het ongeval.

Een voorbeeld van zelf schuldig zijn aan een ongeval is een dronken passagier die in de trein van de trap valt omdat de trein hard remt. Hier zou sprake van deelschuld kunnen zijn en daarmee ook van gedeeltelijke aansprakelijkheid van het vervoersbedrijf. Als u zich roekeloos heeft gedragen of zelfs met opzet het ongeluk heeft veroorzaakt, dan is het vervoersbedrijf niet, of slechts gedeeltelijk aansprakelijk voor uw schade.

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?

Als u een ongeval is overkomen tijdens uw reis met het openbaar vervoer, dan komt alle schade die u daarbij loopt voor vergoeding in aanmerking. In eerste instantie gaat het dan om vergoeding voor de directe schade aan kleding, bril, koffer, fiets en dergelijke. Als u letselschade heeft opgelopen, bijvoorbeeld een gebroken arm of been, dan moet de vervoerder alle kosten die daaruit voortvloeien vergoeden. Deze kosten kunnen, afhankelijk van de aard en het letsel, behoorlijk oplopen.

De niet vergoede medische kosten vallen onder de schadeclaim, maar ook de kosten van huishoudelijke hulp en andere hulp die u moet inschakelen omdat u gewond bent geraakt. Denk aan een tuinman of hulp bij persoonlijke verzorging. Het kan ook zijn dat u enige tijd niet kon werken of langere tijd, of zelf volledig, arbeidsongeschikt raakt. Mogelijk zijn er kosten van aanpassing van de woning, kosten van omscholing, pensioenderving en ga zo maar door. Al deze kosten vallen onder de schadeclaim die u kunt indienen als slachtoffer van een ongeval in bus, tram of trein.

Schadeclaim voor ongeval in bus, tram of trein

Als slachtoffer van een ongeluk tijdens reizen met het openbaar vervoer wilt u een vergoeding voor de kosten die u heeft moeten maken. U dient het vervoersbedrijf aansprakelijk te stellen voor de schade en een schadeclaim in te dienen. Dit is vaak geen gemakkelijke zaak. Er is zowel juridische als medische en financiële kennis nodig. Een letselschade advocaat is een letselschade deskundige die u kan helpen bij het indienen van een schadeclaim ten gevolge van een ongeval in bus, tram of trein. Via internet kunt u zoeken naar een letselschade advocaat bij u in de buurt.

De wederpartij zal doorgaans worden vertegenwoordigd door een letselschade expert van de verzekeraar van het vervoersbedrijf. Zorg dus dat ook u zich laat bijstaan door een specialist zoals een letselschade advocaat. Dan bent u er zeker van dat u de beste juridische hulp heeft en de maximale vergoeding voor uw letselschade wordt geëist.

De kosten van een letselschade advocaat

Als de wederpartij schuldig is aan het ongeval dat u is overkomen, dan moeten alle kosten aan u worden vergoed. Om uw claim in te dienen, heeft u de hulp nodig van een letselschade advocaat of letselschadejurist. Uw letselschade advocaat onderhandelt met de wederpartij en start zo nodig een procedure bij de rechtbank.

De kosten van uw letselschade advocaat worden betaald door de wederpartij. De kosten worden óf meegenomen in de totale schadevergoeding die u krijgt, óf de rechter bepaalt dat de kosten moeten worden gedragen door de wederpartij. Afhankelijk van de aansprakelijkheid, de kosten en of uw zaak voor de rechter komt, wordt hierin overeenstemming bereikt tussen beide partijen.