Wat te doen direct na een scooterongeval?

 

Allereerst is het zaak om, voor zover uw toestand dat toelaat, alle betrokkenen in veiligheid te brengen. Vervolgens raden wij u aan om:

 • De politie te bellen met het verzoek een rapport op te maken
 • Het schadeaangifteformulier, samen met de tegenpartij, in te vullen
 • Foto’s te maken van de situatie (of anderen vragen dit te doen)
 • Gegevens van getuigen te noteren
 • Langs te gaan bij uw huisarts voor een controle, ook als u denkt dat het wel meevalt
 • Een letselschadespecialist in te schakelen
 
 

Wie is aansprakelijk na een ongeval met de scooter?

 

Had u op de scooter een aanrijding met een ander motorvoertuig? Dan is degene die de verkeersregels heeft overtreden aansprakelijk voor het ongeval. Het is dus van belang te achterhalen wie de verkeersregels heeft overtreden. Verklaringen van de politie en/of getuigen spelen hierbij een grote rol.

Is er politie bij het ongeval aanwezig geweest? Dan is er waarschijnlijk een proces-verbaal opgemaakt. Hieruit blijkt doorgaans wie er aansprakelijk is en dus verplicht is om uw schade te vergoeden. Een letselschade expert vraagt het politierapport kosteloos voor u op.

Andere partij is aansprakelijk

Als komt vast te staan dat de andere partij aansprakelijk is, kan de letselschadeprocedure in gang worden gezet. De (verzekeraar van de) tegenpartij is verplicht uw letselschade volledig te vergoeden inclusief kosten voor rechtsbijstand.

Eigen schuld

Bent u zelf volledig aansprakelijk voor het ongeval? Dan blijft uw eigen schade volledig voor uw eigen rekening. Daarnaast bent u aansprakelijk voor de schade van de andere partij. Het is zaak om na te gaan of u voor uw schadeposten bent verzekerd. Uw WA-verzekeraar zal, als het ongeval onder de dekking van uw verzekering valt, de schadeclaim van de tegenpartij in behandeling nemen.

Gedeelde aansprakelijkheid

Er kan ook sprake zijn van gedeelde aansprakelijkheid. In dat geval wordt onderzocht in welke mate partijen aansprakelijk zijn. De verdeling van de schade verschilt per geval. Denk bijvoorbeeld aan een 50%-50% verdeling of 70%-30%.

Aanrijding met een fietser of voetganger

Let op, had u een aanrijding met een fietser of voetganger, dan moet er sprake zijn van overmacht om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. Hiervan is zelden sprake. Fietsers en voetgangers worden namelijk beschermd in de wet, omdat ze kwetsbare verkeersdeelnemers zijn.

 

 

Schade claimen na een scooterongeval

U wilt letselschade claimen na een ongeval met de scooter? Wij raden u aan om zo snel mogelijk naar de huisarts te gaan om vast te laten stellen dat uw lichamelijke, en eventueel psychische, klachten daadwerkelijk het gevolg zijn van het scooterongeval. Vervolgens stelt u de tegenpartij aansprakelijk.

Daarnaast bent u verplicht om uw schadeclaim te onderbouwen met bewijsstukken. Waarom claimt u een bepaald bedrag? Noteer alle kosten en bewaar betaalbewijzen. Voorwaarde voor het uitkeren van letselschade is dat er een aantoonbaar causaal verband is met het scooterongeval. Alle door het ongeval veroorzaakte schade, ook toekomstige schade, komt dus voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld:

 • reparatiekosten of vervanging van de beschadigde scooter
 • vergoeding voor het kopen van nieuwe kleding of mobiele telefoon
 • medische kosten, die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed
 • reiskosten
 • kosten voor hulp in het huishouden of klussen rondom het huis (bijvoorbeeld tuinwerkzaamheden)
 • studievertraging
 • inkomstenderving
 • gemiste pensioenopbouw
 • kosten voor rechtsbijstand
 • wettelijke rente
 • smartengeld

Het berekenen van de schadevergoeding is complex. Er zijn zo veel schadeposten dat de meeste mensen, die niet thuis zijn in deze materie, er snel een aantal over het hoofd zijn. Doe uzelf niet te kort en laat uw schade daarom altijd berekenen door een expert. Zo weet u zeker dat u de maximaal haalbare schadevergoeding vordert.

 

Contact met WA-verzekeraar tegenpartij

De tegenpartij zal het ongeval bij zijn WA-verzekeraar melden. Ervaring leert dat verzekeraars vaak een negatieve houding hebben ten opzichte van scooterbestuurders. Vaak wordt ten onrechte aangenomen dat de scooterbestuurder onverantwoordelijk rijgedrag heeft vertoond en daarom aansprakelijk is voor de aanrijding. Het tegendeel bewijzen kan soms lastig zijn.

Het is daarom verstandig om een letselschadebureau te laten bemiddelen tussen u en de WA-verzekeraar. Niet alleen kan de verzekeraar de aansprakelijkheid ontkennen, ook kan er een discussie ontstaan over de hoogte van uw schadeclaim. Of de WA-verzekeraar vertraagt de zaak onnodig. Dat vreet energie, die u liever steekt in uw herstel.

Een letselschade jurist behartigt uw belangen bij de afwikkeling van het hele letselschadetraject. Bovendien is de schadevergoeding die wij claimen vele malen hoger dan de compensatie die uw verzekeraar u aanbiedt. Het is daarom slim om een aanbod niet te snel te accepteren, maar gratis de hulp van een specialist in te schakelen.