Welke schade claimen na een ongeval met de auto?

 

U kunt waarschijnlijk meer schade claimen dan u zelf denkt. Het is daarom belangrijk dat u vanaf de eerste dag na het ongeval in een boekje uw schadeposten nauwkeurig bijhoudt. Bewaar betaalbewijzen waar mogelijk. De volgende schadeposten komen in aanmerking voor vergoeding:

 • Herstel autoschade
 • Kosten vervangend vervoer
 • Vergoeding eigen risico en kosten opname ziekenhuis / overige medische kosten
 • Inkomstenderving (omdat u bijvoorbeeld tijdelijk niet of minder kunt werken)
 • Kosten hulp in de huishouding
 • Vergoeding voor het inschakelen van hulp bij klussen rondom het huis, bijvoorbeeld tuinwerkzaamheden, onderhoud van het huis etc.
 • Schade in verband met studievertraging
 • Gemiste pensioenopbouw
 • Smartengeld: Dit is een vergoeding voor vermindering van levensvreugde. De hoogte is onder meer afhankelijk van de ernst van het letsel en de duur van het herstel
 • Alle overige kosten die u zonder het ongeval niet gemaakt zou hebben.

 

 

Letselschade verhalen na een auto-ongeval: zo werkt het

Allereerst vult u, samen met de aansprakelijke tegenpartij, het schadeaangifteformulier in. Vervolgens is het verstandig om de hulp van een letselschadejurist of -advocaat in te schakelen. Geheel kosteloos zal hij of zij achtereenvolgens:

 • het proces-verbaal opvragen
 • de tegenpartij aansprakelijk stellen
 • uw huidige en toekomstige schadeposten in kaart brengen
 • een berekening van uw totale schade maken
 • een schadeclaim indienen bij de (verzekeraar van de) tegenpartij
 • een voorschot vorderen op uw totale schadeclaim, zodat u direct geld op uw bankrekening ontvangt
 • de juridische discussie voeren met de verzekeraar
 • ervoor zorgdragen dat na afwikkeling van het letselschadetraject de volledige schadevergoeding rechtstreeks op uw bankrekening wordt overgemaakt.