Botsing tussen twee motorvoertuigen

 

Bij een verkeersongeval tussen twee motorvoertuigen is meestal degene die een verkeersovertreding begaat de schuldige en dus de aansprakelijke partij. Dit kan zijn door het niet verlenen van voorrang, door rood rijden, onvoldoende afstand houden tot de voorganger of door een andere inschattingsfout.

Door het toepassen van de verkeersregels is het vaak niet heel ingewikkeld om te bepalen wie de schuldige partij is. Toch kan hier wel (achteraf) de nodige discussie over ontstaan als de aansprakelijkheid en schadevergoeding in beeld komt. Het is daarom erg belangrijk dat op de plaats van het ongeval direct een Europees Schadeformulier correct wordt ingevuld en ondertekent door beide partijen. Ook is het van belang om, indien mogelijk, zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen in de vorm van foto’s en contactgegevens van getuigen.

Verklaringen van de politie en/of getuigen kunnen hierbij een grote rol spelen. Is er politie bij het ongeval aanwezig geweest? Dan is er waarschijnlijk een proces-verbaal opgemaakt. Hieruit blijkt doorgaans wie er aansprakelijk is en dus verplicht is om uw schade te vergoeden.