Geen voorrang verleend en aanrijding?

Bij een aanrijding met letselschade waarbij u voorrang had, is de tegenpartij aansprakelijk voor uw letselschade. Bent u aangereden maar heeft u zelf (ook) een verkeersfout gemaakt, dan is er sprake van gedeelde- of eigen schuld en wordt uw schade slechts deels of niet vergoed. Dit is afhankelijk van het soort verkeersfout dat u heeft gemaakt. Kwam u bijvoorbeeld wel van rechts, maar reed u te hard of tegen het verkeer in, dan wordt u een percentage eigen schuld aangerekend.

Feitelijke omstandigheden

Ook bij een aanrijding op een voorrangsweg zal dus worden gekeken naar de feitelijke omstandigheden en de wijze waarop de betrokkenen zich ten tijde van het ongeval hebben gedragen. In de praktijk blijkt dat er na een aanrijding op een voorrangsweg vaak discussie te ontstaat; vooral over het richting aangeven en de snelheid van de ander.

Om letselschade te claimen, dient eerst de veroorzaker van de aanrijding aansprakelijk gesteld te worden. Deze moet op zijn beurt de aansprakelijkheid erkennen waarna de schadeclaim kan worden ingediend. Als er discussie ontstaat over de aansprakelijkheid na een aanrijding op een voorrangsweg, is het verstandig deze niet zelf te voeren maar dit over te laten aan een letselschadespecialist.

 

 

Aanrijding op een kruispunt

Het kan iedereen overkomen, want ook op kruispunten zit een ongeluk in een klein hoekje. Vooral op erg drukke en soms onoverzichtelijke kruisingen ontstaan vaak aanrijdingen. En wie wordt aangereden op een kruispunt wil natuurlijk weten wie aansprakelijk is. Wie moet de letselschade vergoeden die is ontstaan. Het zijn meestal lastige kwesties, omdat men vaak elkaar aanwijst als de schuldige.

Om na te gaan wie aansprakelijk is voor de aanrijding op een kruispunt, is het allereerst van belang om te kijken hoe de verkeerssituatie op de kruising is geregeld. Er zijn drie mogelijkheden:

  • De kruising wordt geregeld door stoplichten
  • De kruising is voorzien van borden
  • Een gelijkwaardig kruispunt

Bent u aangereden op een kruispunt dan is de vraag wie aansprakelijk is niet altijd even eenvoudig te beantwoorden zoals u kunt lezen. Wordt u met een dergelijke situatie geconfronteerd, dan kunt u in verhitte discussies terechtkomen. Het is daarom altijd verstandig om een gespecialiseerd letselschadebureau in te schakelen.