Aansprakelijkheid bij een aanrijding

 

In het verkeer hebben we de nodige verkeersregels. Als een verkeersdeelnemer zich daar niet aan houdt, kan er verwarring ontstaan bij de andere weggebruikers, wat tot een ongeval kan leiden. Degene die zich niet aan de verkeersregels houdt, kan over het algemeen worden aangewezen als schuldige van een aanrijding of ongeval en aansprakelijk worden gesteld voor ontstane letselschade. In de praktijk ligt dit echter wat ingewikkelder. Zo kan er sprake zijn van een aanrijding tussen twee motorvoertuigen. Maar als er ook een kwetsbare verkeersdeelnemer in beeld komt, zoals een voetganger of een fietser, dan ligt de mate van aansprakelijkheid al weer heel anders.

Bij een verkeersongeval kunt u, bij schuld van de ander, de andere verkeersdeelnemer aansprakelijk stellen voor de materiële en immateriële schade. Hij of zij moet, bij aanvaarding van de aansprakelijkheid, alle schade aan uw kleding, voertuig en andere bezittingen vergoeden. Maar ook de kosten die u maakt voor de medische behandeling, het gemis aan inkomsten en meer. Uw letselschade jurist kan er daarnaast ook voor zorgen dat uw een vergoeding voor geleden emotionele schade ontvangt, het zogenaamde smartengeld.

 

 

De aansprakelijk voor een ongeval met letsel bij een aanrijding is afhankelijk van een aantal factoren, die ook van invloed zijn op de hoogte van uw letselschadevergoeding.

 

Heeft u zelf een verkeersfout gemaakt?

Als u zelf een fout maakte, bijvoorbeeld door een rood verkeerslicht reed of geen voorrang verleende, is de andere partij uiteraard niet aansprakelijk en kunt u geen letselschade verhalen. De tegenpartij kan in dat geval juist schade op u verhalen.

 

Heeft een ander een verkeersfout gemaakt?

Als de ander een fout maakte en bijvoorbeeld geen voorrang verleende en daardoor een ongeval veroorzaakte, is die ander aansprakelijk voor de aanrijding en verplicht uw schade te betalen.

 

Bent u beiden verantwoordelijk?

Heeft u beiden een verkeersfout gemaakt? Dan bent u ook beiden aansprakelijk. In dit geval wordt uitgezocht in hoeverre de gemaakte fouten hebben bijgedragen aan het ongeval. Daar komt meestal een percentage uit, bijvoorbeeld partij A heeft 25% schuld aan het ongeval en moet daarom 25% van de schade van partij B betalen. Partij B heeft 75% schuld aan het ongeval en moet daarom 75% van de schade van partij A betalen.

 

Bent u als voetganger of fietser aangereden?

Fietsers en voetgangers worden op grond van de wet extra beschermd, omdat ze kwetsbaar zijn in het verkeer. Rijdt u als automobilist een voetganger of een fietser aan, dan bent u altijd aansprakelijk voor de aanrijding, ook als de voetganger of fietser gedeeltelijk zelf schuldig is. U bent wettelijk verplicht om minimaal 50% van de schade  te vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht.

 

Is de aanrijding door een dier veroorzaakt?

Heeft u een aanrijding met een dier? Dan is de eigenaar van het dier aansprakelijk voor uw schade. Is er geen eigenaar, omdat u bijvoorbeeld een hert aanrijdt, dan komt de schade voor uw eigen rekening (check dan de voorwaarden van uw autoverzekering).

 

Bent u betrokken bij een eenzijdige aanrijding?

In dat geval kan de aansprakelijkheid bij de wegbeheerder liggen. U bent dan wel verplicht om als eisende partij aan te tonen dat uw ongeval is ontstaan als gevolg van een gebrek aan de weg. Is dit niet het geval of slaagt u niet in die bewijslast, dan betaalt u uw schade zelf. Eventuele schade die u aan het wegdek heeft veroorzaakt, dient u ook te betalen.