Was u als uitzendkracht betrokken bij een bedrijfsongeval? Dan kunt u feitelijk twee werkgevers aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Hieronder leest u meer over:

  • de aansprakelijkheid van een uitzendbureau en het inlenende bedrijf
  • het aansprakelijk stellen van het uitzendbureau of het inlenende bedrijf

Welke partij kiest u om uw schade op te verhalen? Dat kan een juridisch ingewikkelde kwestie zijn. En wellicht vindt u het niet prettig om het uitzendbureau waarvoor u werkt, dan wel het inlenende bedrijf, aansprakelijk te stellen. Of denkt u dat de schade wel meevalt. Toch is het van belang om de tegenpartij zo snel mogelijk aansprakelijk te stellen. Dit vergroot de kans van slagen in uw zaak aanzienlijk.

 

Aansprakelijkheid uitzendbureau – formele werkgever

In artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat de werkgever in principe aansprakelijk is voor de schade die een werknemer onder werktijd lijdt. Als er sprake is van een uitzendverhouding, zijn er twee werkgevers:

  1. de formele werkgever: het uitzendbureau
  2. de materiële werkgever: het inlenende bedrijf

 

 

Beide werkgevers kunnen aansprakelijk worden gesteld als deze als opdrachtgever invloed kunnen uitoefenen om een ongeval of ongeluk te voorkomen. Dat is de reden waarom meestal het inlenende bedrijf, als zijnde de opdrachtgever, als aansprakelijke partij wordt aangemerkt. Toch kan ook het uitzendbureau zijn tekort geschoten in zijn zorgplicht en daardoor aansprakelijk zijn voor de letselschade van de uitzendkracht na een bedrijfsongeval. Namelijk wanneer het uitzendbureau:

  • zeggenschap heeft over de werkplek en daarmee een reële zorgplicht heeft jegens de uitzendkracht.
  • onvoldoende aandacht heeft geschonken aan de veiligheid van de uitzendkracht, dan wel onterecht geen toezicht heeft gehouden.
  • geen maatregelen heeft getroffen of aanwijzingen heeft gegeven, waardoor het ongeval voorkomen had kunnen worden.

 

Voorbeelden aansprakelijkheid uitzendbureau

Bijvoorbeeld het geval waarin een uitzendbureau ervan op de hoogte is dat er omstandigheden zijn die een risico vormen voor de uitzendkracht en de uitzendkracht hierover niet informeert. Of het geval waarbij een uitzendbureau bijzonder wezenlijke informatie niet heeft geverifieerd, waardoor schade is ontstaan. Bijvoorbeeld een uitzendkracht die als vrachtwagenchauffeur werkt en schade oploopt, maar van wie het uitzendbureau niet heeft gecheckt of hij wel over het juiste rijbewijs beschikt.

 

Contractuele uitsluiting aansprakelijkheid uitzendbureau

Het uitzendbureau en het inlenende bedrijf sluiten in een onderling contract vaak de aansprakelijkheid van het uitzendbureau uit. De uitzendkracht mag echter nooit de dupe worden van deze uitsluiting en kan in bepaalde gevallen het uitzendbureau gewoon aansprakelijk stellen.

 

Werkgeversaansprakelijkheid inlenende bedrijf –materiële werkgever

In de Arbeidsomstandighedenwet wordt het inlenende bedrijf aangemerkt als de werkgever van de uitzendkracht. Het inlenende bedrijf is dus verantwoordelijk voor de naleving van alle regelgeving uit de Arbo-wet, óók voor uitzendkrachten die voor het bedrijf werkzaam zijn. Alle regels van werkgeversaansprakelijkheid  gelden onverkort voor de uitzendkracht.

 

Aansprakelijk stellen uitzendbureau en inlenende bedrijf

Materiële en formele werkgever kunnen beiden aansprakelijk gesteld worden. De uitzendkracht mag zelf kiezen welke werkgever hij aansprakelijk stelt. Beide partijen zijn hoofdelijk verbonden op grond van artikel 6:102 van het BW, maar kunnen op grond van artikel 7:658, vierde lid BW, onderling regres nemen. Dat betekent dat de partij die volledig aansprakelijk is gesteld door de uitzendkracht, een deel van de kosten weer kan verhalen op de andere werkgever.