(On)veilige situatie op de werkvloer

Een werkgever is niet aansprakelijk voor elk ongeval dat op werkterrein of onder werktijd gebeurt, maar in een aantal gevallen is de werkgever wel gebonden zich aan de zorgplicht te houden. Indien dit niet gebeurt, dan is de werkgever aansprakelijk voor een ongeval dat de werknemer overkomt. Deze zorgplicht houdt in dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel. Er moet sprake zijn van deugdelijk en goed onderhouden materiaal en gereedschap, er moeten veiligheidsmaatregelen op de werkvloer zijn en het personeel moet goed opgeleid en op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften.