Bedrijfsuitje

Als er voldoende verband is tussen de activiteit van het bedrijfsuitje, de arbeidsovereenkomst en de schade, dan kan deze activiteit onder de noemer ‘werk’ vallen. Of de werkgever aansprakelijk is voor letsel bij een bedrijfsuitje is daarbij wel afhankelijk van de omstandigheden. Maar in veel gevallen is het voldoende als aangetoond kan worden dat deelname aan het bedrijfsuitje verplicht was. Het maakt eigenlijk niet uit of het uitje niet in lijn ligt met de normale werkzaamheden, niet op de werkvloer plaatsvond of dat het zich niet afspeelde tijdens werktijd.

De grondslagen van aansprakelijkheid bestaan in geval van een personeelsuitje uit werkgeversaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de organisator van het bedrijfsuitje. Het begrip ‘goed werkgeverschap’ is zeker aan de orde bij een verplicht karakter van het uitje. Dit kan echter ook het geval zijn bij grote informele druk tot deelname. De organisator van het personeelsuitje kan mogelijk aansprakelijk gesteld worden indien er sprake is van onrechtmatige daad (bijvoorbeeld door het veroorzaken van een gevaarlijke situatie) of bij een gebrekkige roerende zaak of opstal.

 

 

Letsel tijdens bedrijfsuitje

Een bedrijfsuitje hoeft geen extreme onderdelen te bevatten om de werknemers bloot te stellen aan risico op letsel. Dit kan bijvoorbeeld ook tijdens een kookworkshop gebeuren. Een voorbeeld uit de praktijk is die van een werknemer die tijdens een kookworkshop in het eigen bedrijfsrestaurant, onder begeleiding van een professioneel bedrijf, uitglijdt bij het verplaatsen van een pan. Hij breekt zijn enkel en loopt derdegraads brandwonden op door de pan hete soep die hij over zich heen krijgt. De werkgever heeft in dit geval zorgplicht. De kookworkshop valt niet onder de normale werkzaamheden, maar het is wel aan het werk gerelateerd. De werkgever had geen ongevallenverzekering afgesloten en zal de schade van de werknemer moeten vergoeden.

Een ander voorbeeld van een bedrijfsuitje waarbij onvoorzien toch wel risico’s waren gemoeid is met een ballonvaart. Tijdens de landing botste het mandje tegen een kantoorgebouw waarbij een werkneemster letsel opliep. Volgens de rechter was de zorgplicht van de werkgever niet van toepassing omdat de organisatie bij een extern evenementenbureau lag. De rechter heeft wel geoordeeld dat werkgever aansprakelijk was voor de letselschade omdat de werkgever gekozen heeft voor een gevaarlijke situatie waaraan de werkneemster verplicht was deel te nemen. Ook was de werkgever verzekerd voor de financiële gevolgen van het ongeval.

 

 

Exploitant aansprakelijk voor letsel bij bedrijfsuitje

Toch zijn er ook praktijkvoorbeelden van letselschade bij een bedrijfsuitje waarbij niet de werkgever aansprakelijk voor letselschade werd gesteld, maar de exploitant van de accommodatie. Zo kwam een man tijdens een bedrijfsuitje lelijk ten val in een zogenaamde escaperoom. De deelnemers werden in een ruimte opgesloten waarbij ze door team- en speurwerk binnen een bepaalde tijd moesten ‘ontsnappen’. Dit ging gepaard met allerlei desoriënterende licht- en geluideffecten waardoor het slachtoffer van een trap viel en ernstig letsel opliep. De rechter concludeerde dat de eigenaar van de escaperoom de nodige eenvoudige veiligheidsvoorzieningen had moeten nemen om dit letsel te kunnen voorkomen. Om die reden is in dit geval niet de werkgever van de man, maar de exploitant aansprakelijk en moet hij de schade van het slachtoffer betalen.

Bewustwording werkgeveraansprakelijkheid bij bedrijfsuitje

Helaas zijn er bij bedrijfsuitjes ook wel eens dodelijke slachtoffers gevallen. Herinnert u zich nog het ongeval dat plaatsvond in 2007 tijdens een filiaaluitje van de Kruidvat Waalwijk? Hierbij kwamen twee medewerksters om het leven omdat zij van een vlot afvielen. In datzelfde jaar kwam een werkneemster van een lakkenfabrikant om het leven door een val van een graansilo tijdens het abseilen. Sindsdien heeft het risico van bedrijfsuitjes extra aandacht van werkgevers. Men is zich meer bewust van de risico’s die werknemers kunnen lopen op letsel en de bijbehorende mogelijke werkgeveraansprakelijkheid.

Zorgplicht van de werkgever, ook bij een bedrijfsuitje

Op de werkvloer is er sprake van zorgplicht van de werkgever naar zijn werknemers. Maar dit geldt ook tijdens een uitje van de afdeling of het bedrijf. Een bedrijfsuitje kan een risicovolle activiteit zijn, waarbij de werkgever bijvoorbeeld moet toezien op het gebruik van beschermingsmiddelen. Vragen die hierbij van belang zijn, zijn bijvoorbeeld of er wel duidelijke instructies bij de activiteiten worden gegeven en of er een ongevallenverzekering voor de werknemers is afgesloten. Dit zijn allemaal punten die in acht moeten worden genomen. Deze zijn bepalend bij aansprakelijkstelling van de werkgever bij letselschade van een werknemer. Hoe meer zeggenschap de werkgever heeft gehad over het verloop en de invulling van het uitje, hoe groter de kans op werkgeveraansprakelijkheid.

Organiseert een werkgever een activiteit voor zijn personeel of laat hij deze organiseren (door een evenementenbureau) en is hier bijzonder risico op schade aan verbonden voor de werknemers? Dan is de werkgever verplicht om zorg hierin te betrachten ter voorkoming van mogelijke schade. Met andere woorden, er is hier sprake van zorgplicht van de werkgever naar zijn werknemers.