Arbeidsinspectie na een bedrijfsongeval

Na een bedrijfsongeval waarbij verwondingen en (letsel)schade is ontstaan, speelt de Arbowet een belangrijke rol. In dat geval is de werkgever verplicht de Arbeidsinspectie in te schakelen, waarna onderzoek wordt gedaan naar de toedracht van het bedrijfsongeval. De inspecteur zal onder meer bekijken of de werkgever heeft voldaan aan alle voorzorgsmaatregelen die in de Arbowet zijn omschreven. 

Anders dan in veel andere gevallen van letselschade, ligt de bewijslast na een bedrijfsongeval bij de werkgever. Op het moment dat u uw werkgever aansprakelijk stelt, is het aan de werkgever om te bewijzen dat hij niet aansprakelijk is. Hij zal dan moeten aantonen dat de werkplek veilig is, er voldoende controle is op naleving van de veiligheidsmaatregelen, een andere partij aansprakelijk is of dat het bedrijfsongeval het gevolg is van roekeloosheid of opzet van de werknemer zelf.

Als de werkgever de verplichting om de Arbeidsinspectie in te schakelen niet nakomt dan komt hij zijn meldingsplicht niet na en kan hij een boete opgelegd krijgen. Deze boete kan oplopen tot 4.500 euro.

 

Als de arbeidsinspectie een melding van een ernstig bedrijfsongeval binnenkrijgt, zal een arbeidsinspecteur vervolgens bijna altijd een onderzoek starten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van belang als u als slachtoffer of nabestaande een schadevergoeding wil claimen bij het bedrijf. Het onderzoek zal onder meer duidelijk maken of u het bedrijf aansprakelijk kunt stellen.