Bedrijfsongeval als ZZP-er

 

Als u als ZZP-er een bedrijfsongeval krijgt, kunt u in sommige gevallen aanspraak maken op de bedrijfsongevallenverzekering van uw opdrachtgever.

U bent bijvoorbeeld werkzaam in het bedrijfspand van uw werkgever wanneer het arbeidsongeval plaatsvindt. Dan is hij verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en kan aansprakelijk worden gesteld als u een bedrijfsongeval overkomt en hierdoor letselschade lijdt.

Gesteld kan worden dat de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval als de werkzaamheden die de ZZP-er uitvoerde ook door een werknemer van de opdrachtgever uitgevoerd hadden kunnen worden en de werkgever ook in dat geval aansprakelijk zou zijn geweest.