Aansprakelijkheid bedrijfsongeval met letsel

 

U heeft letsel opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval. Hoe is dan de aansprakelijkheid geregeld?
Uw werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid op het werk. Gebeurt er een ongeval, dan is de werkgever aansprakelijk tenzij hij kan bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Dat is een pittige bewijslast.
Bij een bedrijfsongeval is er dus sprake van een omgekeerde bewijslast: u hoeft niet te bewijzen dat uw werkgever aansprakelijk is, maar uw werkgever is wettelijk verplicht om te bewijzen dat hij niet aansprakelijk is.

 

 

 

Zo is een werkgever bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het zorgen van goed materiaal.
Stel op uw werk is een stevige trap aanwezig, maar u maakt daar geen gebruik van, u gaat op een wankel krukje staan en komt ten val, dan is uw werkgever niet tekort geschoten in zijn zorgplicht. U had immers van de trap gebruik kunnen maken.
Het geval wordt anders als er geen stevige trap aanwezig is en u zelf maar moet uitzoeken waar u op gaat staan. Als u dan valt, is de werkgever wel tekortgeschoten in zijn zorgplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen.
Kortom: uw werkgever is verplicht om te zorgen voor veilig materiaal en dient voldoende maatregelen te nemen om gevaarlijke acties en letsel te voorkomen.