Zorgplicht gemeente

De gemeente heeft een zorgplicht naar haar inwoners en moet er daarom voor zorgen dat de openbare weg en openbare ruimte veilig zijn. Een goed onderhouden weg en stoep zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente en het is haar taak om daarvoor te zorgen. Daarentegen heeft de gemeente geen garantieverplichting. Het is dus niet zo dat de staat van de weg of de stoep perfect moet zijn. Een losliggende stoeptegel of een gat in de weg kan een punt van discussie zijn. Want wanneer is er sprake van slecht onderhoud door de gemeente en wanneer wordt er van de voetganger of fietser verwacht dat zij beter op hadden moeten letten?

Gemeente aansprakelijk bij gebrek aan weg of stoep?

Bij letselschade door een gebrekkige weg kan de gemeente aansprakelijk zijn. In dat geval zou u bij letsel de letselschade kunnen verhalen. Dit is echter vaak heel moeilijk aan te tonen. De gemeente is als wegbeheerder niet aansprakelijk indien zij niet op de hoogte kon zijn van de gebreken, zoals het geval kan zijn bij een losliggende of uitstekende stoeptegel. Dit is ook aan de orde als zij te weinig tijd heeft gekregen om dit te herstellen nadat het gebrek zich heeft voorgedaan.

Of een stoeptegel een gevaarlijke situatie veroorzaakt waarbij de gemeente aansprakelijk gesteld kan worden, hangt af van de omstandigheden. Dit is vaak het geval indien het obstakel in de stoep meer dan drie centimeter uitsteekt. Na uw val is het altijd verstandig om foto’s te maken van de gevaarlijke situatie en de gegevens te noteren van eventuele getuigen. De foto’s maakt u dan bij voorkeur met het gebruik van een centimeter, zodat duidelijk is hoeveel de stoeptegel uitsteekt of hoe diep het gat is.

 

 

Toekenning aansprakelijkheid gemeente

Een valpartij op straat is snel gemaakt, vaak door eigen onhandigheid maar soms ook door obstakels op uw weg. Denkt u daarbij aan een boomwortel die uitsteekt of schade toebrengt aan het trottoir, een putdeksel, schade door werkzaamheden of een gat in de weg. Over het algemeen zijn rechters van mening dat voetgangers zelf de verantwoordelijkheid hebben om op te letten waar ze lopen. De gemeente is niet voor elke valpartij op de openbare weg aansprakelijk te stellen. Over het algemeen moet men er als voetganger van uit gaan dat de weg kleine oneffenheden kan hebben.

De aansprakelijkheid van de gemeente bij valpartijen wordt dan ook lang niet altijd toegekend. Zo werden er tussen 2007 en 2013 in totaal 50 dergelijke zaken voorgelegd aan de rechter. In de helft van de gevallen was de wegbeheerder volgens de rechter niet aansprakelijk en bij slechts 1 op de 5 schadeclaims werd de weggebruiker in het gelijk gesteld.

Valpartij met letselschade door gladde straat

Maar hoe zit dat bij gladde wegen, is de gemeente aansprakelijk te stellen voor een glijpartij met als gevolg letsel? Ook hierbij is de aansprakelijkstelling van de gemeente lastig. De bewijslast voor de burger is hoog. Hij of zij moet kunnen aantonen dat de gemeente bewust of onbewust nalatig is geweest, in dit geval bij het strooien van zout om gladheid tegen te gaan.

Want is de gemeente wel verplicht om het wegdek te bestrooien om gladheid te voorkomen? Het is gewoonweg niet mogelijk om op alle straten en wegen zout te strooien. De gemeente moet prioriteiten stellen en kiest vaak voor strooien op het hoofdfietspadennet en veel gebruikte trottoirs. Daarnaast heeft iedere verkeersdeelnemer een eigen verantwoordelijkheid in het verkeer, waarbij men rekening dient te houden met de omstandigheden van de weg en het verkeer.

Indien men de gemeente aansprakelijk wil stellen voor letselschade na een valpartij door gladheid dan moet er gekeken worden of de gemeente een verwijt te maken is voor nalatigheid. De aansprakelijkheid van de gemeente voor een val bij gladheid is alleen van toepassing als zij zich niet heeft ingespannen om een gevaarlijke situatie te voorkomen op de stoep of weg. Het slachtoffer zal ook hier moeten bewijzen dat de gemeente haar zorgplicht heeft verzuimd.