Uitgegleden in restaurant, supermarkt of winkel

Het komt steeds vaker voor dat er uitglijders plaatsvinden in een restaurant, supermarkt of winkel. Een slippertje is namelijk snel gemaakt als een vloer net is schoongemaakt, als een afstapje over het hoofd wordt gezien, als een terras glad is door sneeuw, of als er etensresten op de vloer slingeren. Vooral voor oudere mensen kan een val ernstig letsel tot gevolg hebben. Denk aan een gebroken heup of hoofdletsel. Onder omstandigheden kunt u uw letselschade verhalen op de eigenaar van de winkel, het restaurant of de supermarkt.

Wanneer kan ik mijn letselschade verhalen?

U kunt uw schade alleen verhalen als een ander verantwoordelijk is voor uw letsel. De eigenaar van de winkel, het restaurant of de supermarkt moet dus een verwijt gemaakt kunnen worden. Dit is het geval als de eigenaar zijn zorgplicht schond. Wat deze zorgplicht precies inhoudt is in het algemeen niet te zeggen, het zal afhangen van de omstandigheden van het geval. In principe geldt: hoe gevaarlijker de situatie, hoe verder de zorgplicht reikt. Zo zal bij een natte vloer of gevaarlijk afstapje waarschuwingsbordjes geplaatst moeten worden, zal na sneeuwval tijdig het terras geveegd moeten worden en zal de vloer schoongehouden moeten worden zodat gasten nergens over kunnen uitglijden.

 

 

Welke letselschade kan ik vorderen?

Alle letselschade die het gevolg is van het ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, kan worden verhaald. Ook hier zal het weer van de omstandigheden afhangen welke schade dit dan precies is. Denk bijvoorbeeld aan:

  • schade aan uw bezittingen
  • kosten extra huishoudelijke hulp
  • kosten voor omscholing
  • verminderd inkomen
  • reiskosten naar artsen, fysiotherapeut e.d.
  • kosten voor rechtsbijstand
  • smartengeld

Specialistische rechtsbijstand

Het is belangrijk dat u zich bij het claimen van uw letselschade laat bijstaan door een letselschade specialist. Deze kan goed beoordelen wie aansprakelijk is voor uw schade en hoe uw claim het beste onderbouwd kan worden.